20.november 2019

Nová spolupráca v oblasti právnej pomoci

 

 

 

 

20.11.2019, Žilina – Žilinský samosprávny kraj a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva dnes (20.11.2019) podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti právnej pomoci.

Výsledkom spolupráce medzi inštitúciami má byť efektívne poskytovanie bezplatnej právnej pomoci a boj proti diskriminácií, ako i ďalšia súčinnosť pri poskytovaní vzdelávacích aktivít v ľudsko-právnej oblasti. ,,Každej novej spolupráci sa teším, pretože nám otvára nové možnosti. So Strediskom ľudských práv v Žiline sme sa dohodli, že im umožníme využívať naše priestory a oni nám poskytnú vzdelávacie aktivity v oblasti nediskriminácie a z ľudsko-právnej oblasti. Zároveň si pomôžeme pri vzájomnej propagácií, toho, čo v rámci pomoci a poradenstva robíme, aby obyvatelia vedeli, že sa na nás môžu obrátiť,“ povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Žilinský samosprávny kraj poskytuje bezplatné právne poradenstvo v oblasti občianskeho, rodinného alebo pracovného práva spravidla dvakrát do mesiaca. Záujemcovia o poradenstvo sa vopred objednávajú na konkrétny termín telefonicky 041/50 32 152, 041/50 32 105 alebo e-mailom: .
Stredisko v rámci regiónu Žilinského kraja poskytuje svoje poradenstvo prostredníctvom Regionálnej kancelárie Žilina so sídlom na Priekope 174/13, 010 01 Žilina. Verejnosť sa na nich môže obrátiť telefonicky 041/230 41 21 alebo e-mailom: . Orientuje sa na oblasť dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona. Vydáva odborné stanoviská vo veciach diskriminácie, zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie.