9. október 2013

Matej Bel a Trenčianska stolica

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. október 2013

Žilinský samosprávny kraj a Kysucké múzeum organizujú dňa 17. októbra 2013 o 13:00 hod. v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja seminár Matej Bel a Trenčianska stolica. V rámci seminára bude slávnostne do života uvedená kniha významného uhorského polyhistora Mateja Bela Trenčianska stolica. Súčasťou historickej Trenčianskej stolice boli súčasné regióny Horného Považia a Kysúc. „Vďaka historikom Martinovi Turócimu a Imrichovi Nagyovi sa tak do rúk všetkých záujemcov o históriu dostane vo formáte Zlatého fondu Kysuckého múzea jedinečné dielo o spoločenských a prírodných pomeroch niekdajšej Trenčianskej stolice, ktoré zásadným spôsobom formovali dejiny na území dnešnej Žilinskej a Trenčianskej župy,“ povedal riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Miloš Jesenský, PhD.
Seminár je určený predovšetkým knihovníkom a pedagógom a všetkým tým, ktorí sa o históriu a dejiny zaujímajú. Prvých sto prihlásených účastníkov získa pre školu či knižnicu bezplatne jeden výtlačok monumentálneho diela Mateja Bela, ktoré je jedinečným svedectvom spoločenských a prírodných pomerov niekdajšej Trenčianskej stolice. Ide o unikátne prvé vydanie tejto publikácie na Slovensku, pričom jej hodnotu zvýrazňuje dvojjazyčnosť. Notície Trenčianskej stolice vychádzajú v slovenskom preklade s paralelným latinským textom po 295 rokoch od začatia prác na tomto monumentálnom diele Matejom Belom.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK