9. január 2013

Predseda ŽSK odovzdal pri príležitosti 20. výročia vzniku SR dar prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. január 2013

Rok 2013 je z viacerých pohľadov pre Slovenskú republiku prelomový. Pripomíname si nielen 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska, ale i 20. výročie znovuobnovenia samostatnej Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi umelecký obraz, rodostrom, s názvom „Slovenská republika – 20 rokov“. Stalo sa tak počas pravidelného novoročného stretnutia predsedov krajských samospráv s hlavou štátu v utorok 8. januára. „Slovensko prešlo dlhou cestou k samostatnosti a dnes je z neho hrdý štát s veľkým potenciálom, najmä ľudským. Počas dvadsaťročnej existencie samostatnej Slovenskej republiky sme boli svedkami viacerých významných míľnikov, ktoré sú vyobrazené i na tomto unikátnom umeleckom diele,“ uviedol krátko po odovzdaní daru žilinský župan Juraj Blanár.
Vyzdvihol tiež záujem prezidenta o dianie v krajoch, čo krajská samospráva robí pre svojich obyvateľov a s čím sa zároveň borí. „Dnes to bolo v sviatočnom duchu, pretože je tu stále veľká udalosť vzniku Slovenskej republiky, čo súvisí i so vznikom krajskej samosprávy, oslavujúcej už jedenáste výročie. Pán prezident sa zaujímal práve o oblasti, ktoré sa krajov dotýkajú a neboli celkom zvládnuté i predošlými vládami. Ide najmä o oblasť zdravotníctva, kde treba odstrániť všetky deformácie nabalené za tie roky, teda diskrimináciu spôsobenú neoddlžením či rozdielnym ohodnotením výkonov. Dôležitou témou bol stav a smerovanie stredného školstva v jednotlivých krajoch,“ informoval po stretnutí župan J. Blanár.
Prezident I. Gašparovič ocenil u krajských samospráv ich účasť na Memorande vlády Slovenskej republiky, ktoré sa týka konsolidácií verejných financií. „Som veľmi rád, keď môžem konštatovať, že predstavitelia krajov sa vedia dohodnúť s vládou, ako riešiť problémy napríklad v zdravotníctve, školstve či infraštruktúre. To sú totiž témy, ktoré župani budú musieť i tento rok riešiť,“ uviedla hlava štátu. „Samosprávne kraje samé prijímajú opatrenia na zníženie deficitu Slovenskej republiky vo svojich rozpočtoch a dokážu šetriť vnútri, v rámci svojich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Myslím, že to svedčí o tom, že samosprávne kraje sú neoddeliteľnou súčasťou Slovenska. A nebyť i tejto dohody v memorande, SR by mala veľký problém dosiahnuť deficit, ku ktorému sme sa zaviazali v tomto roku,“ objasnil J. Blanár.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK