9. január 2013

Občania v Žilinskom kraji vybavia administratívu cez internet

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. január 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začal v decembri minulého roka práce na projekte Elektronizácia služieb ŽSK, ktorého cieľom je vytvorenie integrovaného informačného systému Úradu ŽSK. Projekt prispeje k odbúraniu administratívnej záťaže a zabezpečí širokú dostupnosť služieb v oblasti školstva, kultúry, dopravy zdravotníctva či sociálnych vecí. „Z pohľadu občana je najdôležitejšie, že elektronizácia služieb prispeje k jednoduchšiemu vybavovaniu úradných výkonov v ktoromkoľvek čase bez nutnosti navštíviť úrad. Po úspešnom zavŕšení projektu vybavia občania a podnikatelia najdôležitejšie administratívne úkony prostredníctvom internetu a z pohodlia svojho domova,“ objasnil konkrétny prínos projektu predseda ŽSK Juraj Blanár.
Elektronická forma poskytovania služieb zároveň sprístupní konkrétne služby širšej cieľovej skupine a zavedených bude spolu 74 elektronických služieb. „Prostredníctvom internetu budú môcť občania pripomienkovať návrh rozpočtu, nahlasovať problémy na cestách II. a III. triedy, žiadať o informácie z rôznych oblastí, či už to bude kultúra, cestovný ruch, rokovania zastupiteľstva alebo lekárske služby,“ vysvetlil Ing. Roman Kučerák, vedúci oddelenia informatiky Úradu ŽSK. Elektronizácia služieb ŽSK bude realizovaná v súčinnosti s implementáciou systému e-Government na národnej úrovni. Všetky služby bude možné využívať najneskôr v júli 2015. „Vzájomná prepojenosť informačných systémov a využívanie spoločnej databázy výrazne zefektívni činnosť samosprávy, zjednoduší prácu s informáciami a zlepší dostupnosť služieb,“ uviedol Martin Sukuba, manažér pre projekty EÚ zo spoločnosti DATALAN, a.s., ktorá zabezpečuje technologickú implementáciu celého projektu.
Projekt Elektronizácia služieb ŽSK je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Hodnota oprávnených výdavkov projektu je 4 293 999,56 EUR, pričom 95% pochádza zo štrukturálnych fondov ÉU a štátneho rozpočtu a zvyšných 5% je spolufinancovaných zo zdrojov ŽSK.

Hana Danová

hovorkyňa ŽSK