9. december 2013

Slovensko bez bariér aj v Žilinskom samosprávnom kraji

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. december 2013

Únia miest Slovenska ocenila Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) za dlhodobú prácu na odstraňovaní bariér, spoločenskej inklúzii a snahe o vzájomné porozumenie. Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov VII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 – 2013“ pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých si 3. decembra z bratislavského Domu kultúry Ružinov odniesol hlavnú cenu v kategórii „VÚC“ predseda ŽSK Juraj Blanár. „Ocenenie si veľmi vážime, pretože je odmenou kolektívnej prace v sociálnych službách. Do súťaže sme prihlásili sedem projektov, ktoré sa realizovali od januára 2011 do septembra 2013 v troch našich zariadeniach,“ uviedol župan J. Blanár.
V centre sociálnych služieb TROJLÍSTOK v Ružomberku, konkrétne na pracovisku Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb sa uskutočnili štyri projekty so zameraním na klientelu seniorov. Vybudovala sa bezbariérová kúpeľňa na 1. poschodí a centrálna bezbariérová kúpeľňa na 2. poschodí, za pomoci Nadácie Orange vytvorili v zariadení bezbariérový východ do záhrady v súvislosti s projektom bylinkovej záhrady „Nájdime zdravie v prírode“ a zakúpením špeciálnych mobilov pre seniorov s SOS tlačidlami sa prispelo k odstráneniu komunikačných, psychologických a medzigeneračných bariér. Dva projekty zariadenia TROJLÍSTOK sa realizovali na pracovisku Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sv. Anny, kde sa rekonštruovali hygienické zariadenia na bezbariérové a vybudovala sa šikmá rampa s protišmykovou úpravou, zastrešením a bezpečnostným zábradlím. Projekt s cieľom odstrániť bariéry mobility a sociálnych bariér a posilniť integráciu a sociálnu inklúziu realizovali v Centre sociálnych služieb TAU v Turí. Cieľovou skupinou projektu boli ťažko zdravotne postihnuté ženy s mentálnym, telesným, zmyslovým postihnutím, seniorky, ženy s Alzheimerovou chorobou, autizmom a schizofréniami.
ŽSK si už v minulosti zo súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér“ odniesol viaceré ocenenia za projekty skvalitňujúce život klientom v zariadeniach sociálnych služieb.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky