7. október 2013

Opäť ďalšia župná kvapka krvi

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 7. október 2013

Pracovníci Národnej transfúznej stanice opäť zavítali na pôdu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Do bezpríspevkového darcovstva krvi sa tentoraz zapojilo 23 zamestnancov Úradu ŽSK, ktorí dovedna odovzdali viac ako 10 litrov najvzácnejšej tekutiny. Darcovstva sa zúčastnil i riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak: „Darovanie krvi má veľký význam pre nás všetkých. Ide o nezištnú pomoc, ktorú môže potrebovať ktokoľvek z nás, preto darovanie krvi považujem za moju povinnosť,“ uviedol P. Holeštiak.V tomto roku ide už o druhé kolo odberov zamestnancov žilinskej župy a v päť ročnej tradícii v poradí už o 215. darcu.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky