7. marec 2013

V Oravskej Lesnej sa cítia o čosi bezpečnejšie

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 7. marec 2013

V domove sociálnych služieb v Oravskej Lesnej sa tešia z nového lôžkové výťahu. Od decembra minulého roka sa vybudovaním nového výťahu s kapacitou 15 osôb výrazne zlepšili podmienky pre 53 klientov zariadenia. Rekonštrukcia pôvodného výťahu spočívala v kompletnej demontáži pôvodného nefunkčného výťahu a nahradenie lôžkovým. V rámci prác bol tiež osadený núdzový zdroj energie pre výťah. „Našou snahou je vytvárať obyvateľom domovov sociálnych služieb prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne a ktorý im aspoň sčasti nahradí pocit domova. Verím, že aj v Oravskej Lesnej sa vďaka novému výťahu cítia o čosi bezpečnejšia. Ten im výrazne uľahčí pohyb medzi poschodiami a zabezpečí ochranu v prípade evakuácie,“ povedal pri slávnostnom spustení do prevádzky predseda ŽSK Juraj Blanár. Okrem rekonštrukcie výťahu boli v podkroví zariadení vymenené drevené obklady za sadrokartónové konštrukcie so zvýšenou požiarnou odolnosťou. Projekt za 84 tisíc eur hradil zo svojho rozpočtu Žilinský samosprávny kraj.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Oravskej Lesnej je kombinovaným zariadením pre 53 klientov s mentálnym, psychickým či telesným postihnutím. Veková hranica klientov sa pohybuje od 34 po 91 rokov. „Pre našich obyvateľov pripravujeme počas celého roka rôznorodé aktivity. Dôkazom toho je aj projekt Spoločne športujme a spoznávajme prírodné dedičstvo našich regiónov,“ uviedla riaditeľka zariadenia Adriana Adamicová. Ide o projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, na realizáciu ktorého získalo zariadenie viac ako 50 tisíc eur. Jeho cieľom je v spolupráci s cezhraničným partnerom, Domovom Pomoci Společnej Bratow Albertýnov v Bulowiciach, prehlbovať a upevňovať vzájomné vzťahy, propagovať prírodné dedičstvo a organizovať spoločné športové podujatia.
Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb na území kraja. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 26 zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú poskytované sociálne služby takmer 3500 klientom a pracuje v nich 1800 zamestnancov.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK