6. marec 2013

Drevári a elektrotechnici v Liptovskom Hrádku šetria energiami vďaka novým kotolniam

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 6. marec 2013

Stredná odborná škola elektrotechnická, ako aj Stredná odborná škola (SOŠ) drevárska v Liptovskom Hrádku šetria energiami. Od konca októbra minulého roka sa vybudovaním a rekonštrukciou kotolní podstatne zlepšili podmienky vykurovania a hospodárnosť za účelom úspor v spotrebe plynu. V SOŠ elektrotechnickej, ktorú v školskom roku 2012/2013 navštevuje v siedmich študijných a učebných odboroch spolu 378 žiakov, ohrozoval technický stav kotolne prevádzku školy. Po rýchlej demontáži, dodávke a montáži dvoch nových kondenzačných kotlov (každý o výkone 467,9 kW) boli súbežne zriadené centrálny ohrev teplej úžitkovej vody, meranie a regulácia, odvod spalín a kondenzátu, ako aj zabezpečovacie zariadenie vykurovacieho systému. Náklady rekonštrukcie, ktorú financoval zo svojich zdrojov Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), boli vo výške 152 373 eur. V roku 2010 financovala žilinská župa v škole opravu strechy za viac ako 214 tisíc eur, v roku 2011 bolo zo štátneho rozpočtu škole poukázaných 133 tisíc eur na stavebné úpravy telocvične. Elektrotechnika, ktorá svoju históriu v Liptovskom Hrádku píše už viac ako 60 rokov, má nielen aktívnych a úspešných študentov, ale i pozitívne čísla uplatnenia svojich absolventov v praxi a ďalšom štúdiu.
O niečo menej finančne náročná bola výstavba novej kotolne s prípojkou pre susednú školu, SOŠ drevársku. Vzdelávacia inštitúcia, s aktuálnym počtom 119 študentov v piatich študijných a učebných odboroch, sa dlho borila s nevyhovujúcim stavom pôvodnej kotolne umiestnenej v nevyužívanom objekte starej školy. Tá je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Vybudovanie novej kotolne si žiadalo položenie plynovodu o dĺžke 51 m, pričom novovzniknutá kotolňa bola situovaná v objekte školskej telocvične. V kotolni, ktorej súčasťou je príprava teplej úžitkovej vody, meranie a regulácia, sú inštalované tri plynové kotle. Počas opráv sa myslelo aj na výmenu vykurovacích telies telocvične, a to starých rebrových za nové panelové typy. „Investícia ŽSK do novej kotolne bola vo výške 93 966 eur. Minulý rok investovala krajská samospráva aj do riešenia havarijného stavu stropu v historickej budove školy sumou takmer 24 tisíc eur,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
Škola spolu so SOŠ lesníckou J. D. Matejovie nadväzuje na tradície jednej z najstarších stredných odborných škôl na Slovensku. Z iniciatívy domínia Františka Wisnera z Morgensternu vznikla totiž v roku 1796 Lesnícka škola v Liptovskom Hrádku, prvá lesnícka škola v Uhorsku, a zároveň jedna z najstarších v Európe. Jej aktívni študenti sa na rôznych odborných súťažiach a športových podujatiach hrdo hlásia k jej tradíciám. „Rekonštrukciami kotolní sa výrazne zlepšili vykurovacie podmienky v oboch školách, čo sa odrazí na hospodárnosti v podobe úspor spotreby plynu,“ dodal žilinský župan J. Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky