6. jún 2013

Žilinský samosprávny kraj získal prístup k sieti európskeho celoživotného vzdelávania

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 6. jún 2013

Zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa na začiatku roka zúčastnili medzinárodného sympózia projektu MASON v Barcelone. Tu vzniklo v spolupráci krajín EÚ a jej regiónov Memorandum o porozumení na podporu koherentných a komplexných stratégií celoživotného vzdelávania, ktorého schválenie bolo jedným z bodov na aprílovom Zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK. Memorandum je prvým predstavujúcim krokom k vytvoreniu Siete európskeho celoživotného vzdelávania miest a regiónov. Jeho cieľom je podpora stratégie celoživotného vzdelávania na úrovni inštitučnej, lokálnej, regionálnej, národnej a na úrovni EÚ, ktoré sú spojené so špecifickými ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi, demografickými a environmentálnymi výzvami a potrebami miestnych komunít. „Podpisom memoranda získa náš kraj do budúcnosti určitú výhodu, ktorá plynie z tvorby a využívania metodiky, materiálov a nástrojov vytvorených projektom MASON a ich ďalšej implementácie v rámci rozvoja vzdelávania,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. ŽSK má ako jednu zo svojich legislatívnych povinností podporovať a zabezpečovať celoživotné vzdelávanie a je vôbec jedinou krajskou samosprávou na Slovensku, ktorá bola prizvaná k vytvoreniu memoranda. „Zároveň získavame nový druh partnerstva a prístup k sieti európskeho celoživotného vzdelávania. Tieto poznatky budú použité aj v súvislosti s pripravovanou koncepciou rozvoja výchovy a vzdelávania v ŽSK na roky 2014 až 2018, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2014,“ dodala Dana Mažgútová, riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky