5. november 2013

Tohtoročné Ceny Žilinského samosprávneho kraja sú v znamení úspešných žien

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5. november 2013

Cenu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2013 získajú vojnová veteránka plk. v. v. Mária Pelcrová, interpretka ľudových piesní Helena Záhradníková a atlétka Lucia Klocová. O udelení najvyššieho ocenenia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na základe návrhu obyvateľov rozhodli na dnešnom zasadnutí poslanci krajského zastupiteľstva. „Tým, že sme občanom nášho kraja dali možnosť zasielať vlastné návrhy na ocenenia, rozšírili sme si obzory o mnohé jedinečné osobnosti. Hlboko si vážim, že osobnú naliehavosť všímať si, vyzdvihovať a oceňovať významné osobnosti vnímajú i naši spoluobčania,“ povedal župan Juraj Blanár.
Vojnová veteránka a diplomovaná sestra ošetrovateľka Mária Pelcrová je držiteľkou 34 našich a zahraničných vyznamenaní. Celú svoju kariéru zasvätila vojenskému zdravotníctvu. Počas II. svetovej vojny zachránila viac ako 100 ľudí a získala i najvyššie vyznamenanie Medzinárodného výboru Červeného kríža zo Ženevy – striebornú medailu Florence Nightingalovej.
Interpretka ľudových piesní Helena Záhradníková spojila celý svoj život s ľudovým umením a piesňou. Od víťazstva v speváckej súťaži „Zlatá kamera“ sa rozbehla jej bohatá spolupráca s folklórnymi súbormi a skupinami doma i v zahraničí. Neopomenuteľná je jej pedagogická činnosť a hľadanie mladých talentov pre interpretáciu ľudovej piesne. Je nositeľkou Medaily Daniela Gabriela Licharda udelenej Národným osvetovým centrom v Bratislave.
Športovkyňa Lucia Klocová je reprezentantkou Slovenska v behu na 800 m a 1500 m. Atlétka roku 2012 má za sebou najväčší úspech v kariére, ktorým bol finálový beh na 1500 m na londýnskej olympiáde, kde skončila na úctyhodnom ôsmom mieste vo svetovej špičke. Lucia Klocová je nielen úspešnou reprezentantkou v atletike, ale veľa času venuje i propagácii športu a zdravého životného štýlu.
Odovzdanie ocenení by malo byť počas tohtoročného adventu v priestoroch Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK