5. november 2013

Župné nemocnice odolávajú tlaku veriteľov

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5. november 2013

Zdravotníctvo patrí k prioritám Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý ako jeden z mála krajov nemocnice nepredal. Za predchádzajúcej vlády a ministra Ivana Uhliarika štát pomohol len štátnym nemocniciam tým, že ich oddlžil. Naše župné nemocnice oddlžené neboli, a preto sú nútené sústavne rokovať s veriteľmi, odolávať ich tlaku a možným návrhom na exekúcie. Kraj v spolupráci s odborovými zväzmi župných nemocníc v tejto súvislosti podali podnet v januári 2012 na Medzinárodnú organizáciu práce do Ženevy kvôli uvedenému diskriminačnému prístupu zo strany štátu.
Vedeniu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne (DNsP) sa podarilo s veriteľmi vyrokovať odpustenie záväzkov po splatnosti, ako aj úrokov z omeškania v celkovej výške 140-tisíc EUR, ktorá by výrazne pomohla nemocnici v Dolnom Kubíne. Veriteľ odpustenie tohto dlhu podmieňuje predĺžením nájomných zmlúv lekární v DNsP a v Liptovskom Hrádku. Dolnokubínska nemocnica vyrokovala ešte naviac, že pri predĺžení nájmu bude nájomné 3-násobné vyššie (132 EUR za m² v Dolnom Kubíne, resp. 137 EUR za m² v Liptovskom Hrádku + energie) ako je štandard pri súkromných ambulantných lekároch. K tomu sa tiež vyrokovala aj každoročná indexácia nájomného, čo bude ďalším príjmom pre dolnokubínsku nemocnicu. Z tohto dôvodu bol členom komisii a poslancom ŽSK predložený návrh s uvedenými podmienkami, ktoré sú výhodné pre nemocnicu.
Ak by sa nemocnici nepodarilo tento problém vyriešiť teraz, do roku 2018 narastie dlh voči veriteľom zo 140-tisíc EUR až na sumu 230-tisíc EUR. V horšom prípade bude nemocnica ohrozená exekúciou. O podmienkach odpustenia dlhu i výške nájomného rokovali v jednotlivých komisiách ŽSK členovia komisii i poslanci ŽSK a jednomyseľne s nimi súhlasili (naprieč politickým spektrom KDH, NEKA, SDKÚ-DS, SMER-SD) ešte v auguste 2013. Následne z prítomných 45 poslancov na zastupiteľstve 9.9.2013 hlasovalo 34 poslancov za tento návrh, chýbal však jeden hlas k naplneniu zákonného počtu.
Tento návrh je výhodný pre nemocnicu. Vzhľadom na neúčasť zástupcov troch poslaneckých klubov zo štyroch, nebolo možné tento bod prerokovať na poslaneckom grémiu. Z tohto dôvodu nebude Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí 5.11.2013 o tomto bode rokovať. 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky