5. marec 2013

Rok sv. Cyrila a Metoda v regiónoch Žilinského kraja

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5. marec 2013

Rok 2013 sa v Žilinskom kraji nesie v znamení osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti pripravujú kultúrne a vzdelávacie krajské inštitúcie viaceré podujatia a aktivity zamerané na tému príchodu, pôsobenia a odkazu vierozvestcov. „Solúnski bratia sa výrazným spôsobom zapísali do dejín Slovenska. Žilinský samosprávny kraj oslavuje ich okrúhle výročie príchodu na Veľkú Moravu prostredníctvom mnohých aktivít, ktorými si pripomíname význam ich odkazu. Ten je stále aktuálny a i v dnešnej dobe by sme ním mali inšpirovať,“ skonštatoval predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár. Zaujímavý projekt s názvom „Na počiatku bolo slovo... (Kultúrne dedičstvo a tradície slovenskej literatúry od Konštantína a Metoda po literárnu prítomnosť)“ realizuje Turčianska knižnica v Martine. Jeho cieľom je zdôrazniť význam a prínos cyrilo-metodskej tradície pre rozvoj slovenskej literatúry prostredníctvom nových vzdelávacích metód a skvalitniť vzdelávaciu činnosť v oblasti dejín slovenskej literatúry v knižnici. V rámci projektu bol spracovaný metodický materiál pre študentov stredných škôl, ktorý by mal rozvíjať ich tvorivosť a viesť mladých ľudí k vedeckej práci. Stredoškoláci, ktorí navštívia knižnicu nebudú len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale budú sa vzdelávať prostredníctvom riešenia problémových úloh. Prezentácia tohto projektu sa uskutoční v stredu 6. marca 2013 v priestoroch knižnice. Na projekt vyčlenilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 500 €, Žilinský samosprávny kraj sa na ňom spolupodieľal sumou 1 720 eur. „Tento projekt má významnou mierou prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelávacích aktivít v oblasti dejín slovenskej literatúry pre stredoškolskú mládež nielen v Turčianskej knižnici ale aj ďalších knižniciach kraja, či celého Slovenska,“ dodal žilinský župan J. Blanár.
Bohatý program k okrúhlemu výročiu vierozvestcov si pripravila i Krajská knižnica v Žiline. Od minulého roka realizuje projekt s názvom „Sme hrdí na korene a tradície, ktoré majú trvalú hodnotu“. Zaujímavým spôsobom sa snaží upútať i pozornosť našich najmenších. Prednedávnom vydali záložku do kníh, ktorá deťom príťažlivou formou priblíži život solúnskych bratov a ich prínos pre naše národy.
 
Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky