5. apríl 2013

Žilinský kraj opäť zabodoval svojimi propagačnými materiálmi

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5. apríl 2013

Pútavými publikáciami presvedčil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) porotu Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici k udeleniu dvoch ocenení v súťaži Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2012. Monografia „Juraj Turzo. Veľká kniha o uhorskom palatínovi“ Pavla Dvořáka a kolektívu vytvorená za intenzívnej spolupráce Matice slovenskej, ŽSK, Kysuckého múzea v Čadci, Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Považského múzea v Žiline získala spomedzi 24 prihlásených druhé miesto v kategórii Knihy o kraji a regióne. „Knižka na svojich 183 stranách predstavuje život jednej z najvýraznejších postáv histórie Žilinského kraja. Život človeka, ktorý bol nielen múdrym a mocným panovníkom, ale i milujúcim manželom a otcom. Kapitoly plné pútavých príbehov, faktov a zaujímavostí ponúkajú strhujúce čítanie,“ povedal jeden so spoluautorov knihy a riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK Peter Kubica. Text knihy dopĺňa množstvo obrázkov či fotografií, reprodukcie písomnosti a umeleckých diel.
Druhým najlepším propagačným materiálom o kraji a regióne je brožúra „Templári v Žilinskom kraji“, ktorá vznikla ako súčasť europrojektu „Žilinský kraj templárov“, financovaného z Regionálneho operačného programu. Pri jej listovaní čitateľa prevedie regiónmi a miestami v kraji, ktoré sú svedkami histórie a prítomnosti odkazov po rytieroch červeného kríža. Zároveň materiál slúži ako praktická pozvánka na návštevu historických pamiatok – hradov a kostolov so stopami templárov.
ŽSK nadviazal na úspechy v súťaži Najkrajší propagačný materiál z minulého roku, keď boli ocenené kniha i brožúra „Odklínanie hradov v Žilinskom kraji“ a prehľadová vrecková mapa podujatí s názvom „Túry do kultúry“ s podtitulom „Kultúrne organizácie v Žilinskom samosprávnom kraji“. Predtým kraj uspel v súťaži v roku 2007, kedy získal 1. miesto za knihu „Žilinský samosprávny kraj“. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční 9. apríla v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK