4. november 2013

Žilinský kraj zaznamenal druhý najväčší pokrok v rozvoji

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. november 2013

Spoločnosť MasterCard v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava zverejnila výsledky unikátneho pilotného projektu „MasterCard slovenské centrá rozvoja“. Odborníci hodnotili rozvoj a dynamiku troch rôznych oblastí – ekonomickej, sociálnej a oblasti infraštruktúra a verejné služby. Bratislavský kraj sa stal najrozvinutejším vo všetkých skúmaných oblastiach. Žilinský kraj obsadil 2. miesto v rebríčku regiónov s najvyšším pokrokom v rozvoji za obdobie rokov 2007 – 2011. Krajské mesto Žilina je zase druhé s najvyššou úrovňou rozvoja za rok 2011. „Ekonomická univerzita v Bratislave popri výučbe a rozsiahlych výskumných aktivitách považuje za svoju prirodzenú úlohu pracovať aj na témach, ktoré môžu poskytnúť nové poznatky pre ekonomickú prax a politiku a sú zaujímavé aj pre širšiu verejnosť. O štúdii možno predpokladať, že nájde ohlas u predstaviteľov a inštitúcií regiónov a miest, a že jej výsledky budú impulzom pre ďalší rozvoj, “ uviedol rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák.
Spoločnosť MasterCard projekt na Slovensko rozšírila po výborných skúsenostiach z Českej republiky, kde realizovala už šesť ročníkov.„V MasterCard podporujeme kvalitu a inovácie. Sme radi, že na Slovensku predstavujeme výsledky prvého ročníka tohto unikátneho projektu. Chceme vyzdvihnúť tie kraje a mestá, ktorým sa najviac darí situáciu zlepšovať. Našim zámerom je povzbudiť všetky regióny k aktívnej práci na využití svojho potenciálu tak, aby sa ich obyvateľom žilo lepšie,“ povedal generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Slovensko a Českú republiku Miroslav Lukeš.
Žilinský kraj v indexe dynamiky rokov 2007 - 2011 obsadil s hodnotou 82,7 bodov výborné druhé miesto zo všetkých slovenských krajov. Rebríček vypovedá o tom, kam a ako rýchlo kraje smerujú. Najvyšší pokrok zaznamenal Žilinský kraj hlavne v ekonomickej oblasti, predovšetkým kvôli vysokému rastu produktivity, patentových prihlášok a zamestnanosti v technologicky náročných odvetviach. V sociálnej oblasti je pozitívnym trendom nadpriemerný nárast podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva a pokles násilnej kriminality. V oblasti infraštruktúry a verejných služieb bol hlavným pozitívnym trendom najrýchlejší rast pripojenia domácností na internet a rast v oblasti zdravotníckej infraštruktúry. Žilinský kraj sa stal tiež štvrtým najrozvinutejším regiónom Slovenska za rok 2011 s indexom rozvoja na úrovni 58,8 bodu. „Výsledky štúdie MasterCard sú pre Žilinský samosprávny kraj veľmi priaznivé a povzbudivé. Odzrkadľujú náročný a dlhodobý odborný vklad a spoluprácu viacerých zložiek - tak miestnych samospráv a krajskej samosprávy, ako aj podnikateľských subjektov, škôl a verejného sektora – na využívaní potenciálu kraja. Dôležitý je dialóg a vidieť široké možnosti, ktoré máme na zlepšovanie života našich obyvateľov. Som presvedčený, že v dynamickom rozvoji kraja budeme spolu s našimi regionálnymi partnermi naďalej pokračovať,“ informoval predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky