4. marec 2013

ŽSK pokračuje v rekonštrukcii zariadení sociálnych služieb

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. marec 2013

Rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pokračujú. Medzi nimi je i Centrum sociálnych služieb TAU v Turí. Vďaka prostriedkom z fondov EÚ vo výške 1,16 mil. eur sa od júla 2011 pracovalo na jeho nadstavbe. Vznikli tak nové priestory pre klientov a vyriešil sa problém so zatekaním striech. Osadili sa nové okná, vybudovali nové výťahy a zateplila sa budova. Vďaka rekonštrukcii sa štvorlôžkové a päťlôžkové izby prerozdelili do komfortnejších dvojlôžkových. Zároveň sa zvýšila kapacita zariadenia o 10 miest. „Rozšírili sme tiež formu poskytovania sociálnych služieb z celoročnej na ambulantnú a týždennú. Okrem špecializovaného zariadenie sme tiež zariadením podporovaného bývania pre 6 prijímateľov sociálnych služieb,“ povedala Elena Bohdalová, riaditeľka Centra sociálnych služieb TAU v Turí. V zariadení tak dnes možno nájsť 13 nových dvojlôžkových izieb vyššieho štandardu, spoločenskú či inšpekčnú miestnosť, knižnicu, dielne, miestnosť pre psychológa a vybudovaním žehliarne, sušiarne, šatne či skladových priestorov sa zlepšilo aj technické zázemie pre zamestnancov.
Rekonštrukcia bola financovaná z Regionálneho operačného programu a prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý je zriaďovateľom centra. Celková výška investície presiahla sumu 1,16 milióna eur, z toho takmer 60 tisíc eur hradila žilinská krajská samospráva. „Centrum sociálnych služieb v Turí, ktoré má kapacitu 96 lôžok a 55 zamestnancov, je dnes moderným zariadením nachádzajúcim sa v krásnom prostredí. Teší ma, že sa nám s pomocou eurofondov podarilo zrekonštruovať ďalšie zariadenie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Verím, že výsledok ocenia nielen obyvatelia domova, ale aj zamestnanci a budú sa v jeho priestoroch cítiť ešte lepšie ako doposiaľ,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Z eurofondov sa rekonštruuje aj ďalších päť zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za viac ako 10 mil. eur, a to v Novoti, Likavke, Oščadnici, Tvrdošíne a Liptovskom Hrádku.
Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb na území kraja. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 26 zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú poskytované sociálne služby takmer 3500 klientom a pracuje v nich 1800 zamestnancov.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK