4. február 2013

Nemocnica v Dolnom Kubíne otvorila zrekonštruované RTG pracovisko

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. február 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý je zriaďovateľom štyroch krajských nemocníc a jednej polikliniky, sa snaží o neustále skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti. Dôkazom toho je aj Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nadáši Jégého v Dolnom Kubíne, ktorá začiatkom tohto roka otvorila zrekonštruované RTG pracovisko. Oddelenie je vybavené novým digitálnym röntgenovým prístrojom, ako aj zariadením umožňujúcim prenášať obraz na vyššie pracoviská na prípadnú konzultáciu s odborníkmi. RTG prístroj priamej digitalizácie patrí medzi najmodernejšie RTG prístroje, ktoré využívajú systém bezfilmovej technológie. Prínosom prístroja je vysoká kvalita obrazu neporovnateľná s klasickým röntgenom a tiež úspora viac ako 100 tisíc eur ročne, ktoré sa vynakladali na nákup filmov do klasických röntgenov. Výhodou je i pokles radiačnej záťaže vyšetrovaných pacientov. Prístroj je šetrný k pacientovi i k životnému prostrediu. „Získaný obraz je možné ľahko archivovať v digitálnej podobe, je kedykoľvek prístupný v nezmenenej kvalite k porovnávaniu nálezov v rôznych časových obdobiach, a je taktiež prístupný ostatným užívateľom na jednotlivých oddeleniach ako aj na odborných ambulanciách našej nemocnice. Navyše je naše RTG pracovisko súčasťou T3 komunikačného centra, čo umožňuje konzultácie a výmenu obrazovej aj textovej dokumentácie s ostatnými odbornými zdravotníckymi zariadeniami v rámci celej republiky,“ povedal Jozef Mintál, riaditeľ Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Z rozpočtu ŽSK boli poskytnuté kapitálové prostriedky na uvedený prístroj vo výške 110 tisíc eur. „Dolnooravská nemocnica sa okrem najmodernejších centrálnych operačných sál, ktoré slúžia pacientom už viac ako tri roky, môže pochváliť aj zrekonštruovaným RTG pracoviskom. Aj vďaka tomu poskytuje špičkovú zdravotnú starostlivosť nielen pre obyvateľov Oravy, ale i celého kraja. Žilinský samosprávny kraj bude ako zriaďovateľ aj naďalej pokračovať v modernizácií svojich nemocníc. Takáto investícia je jednou z najlepších, lebo je to investícia do zdravia,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý si okrem zrekonštruovaného RTG pracoviska pozrel aj nový stacionárny sonografický prístroj v hodnote 45 tisíc eur. Ten slúži na účely včasnej diagnostiky a bol zakúpený z vlastných zdrojov DNsP Dolný Kubín.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK