4. december 2013

Hľadajú sa lídri inovačných riešení

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. december 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) hľadá už siedmykrát inovačných lídrov v regiónoch prostredníctvom ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2013“. Inovačné ocenenie je podporou záujmu o rozvoj v Žilinskom kraji, a zároveň propagáciou nápaditých aktivít firiem či jednotlivcov. Predošlých ročníkov sa aktívne zúčastnilo takmer 90 subjektov a rozmanitosť projektov bola dôkazom, že priestor na uplatnenie nových, zaujímavých myšlienok a nápadov je skutočne široký. „Každý rok sa stretávame s príkladmi moderných a úspešných ťahúňov. Preto verím, že i v tomto ročníku spoznáme ďalších lídrov inovačných riešení v rôznych oblastiach nášho kraja,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
Inovačné ocenenie je každoročne udeľované v dvoch kategóriách - „Malé a stredné podniky“ a „Regionálny rozvoj“. Podmienka účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja. Prihlasovací proces je jednoduchý. Po splnení podmienok stačí zaslať vyplnený prihlasovací formulár zverejnený (aj s podmienkami) na internetovej stránke kraja www.regionzilina.sk, a to najneskôr do 15. decembra 2013.
Víťazi v jednotlivých kategóriách budú už tradične vyhlásení na konferencii „Inovačný rozvoj regiónov 2014“ a získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu. Minulý rok v kategórii „Malé a stredné podniky” najviac zaujal podnik VÝVOJ Martin, a. s. projektom Nosič kontajnerov TATRAPAN 8x8 CC. Kategória „Regionálny rozvoj” našla víťaza v občianskom združení Náruč – Pomoc deťom v kríze. Porotu presvedčil projekt Poradňa Náruč, ktorý otvára komplexné riešenia pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách v Žilinskom kraji. V minulosti si odniesli ceny aj spoločnosť IPESOFT s.r.o. Žilina, FIVING s.r.o. Liptovský Mikuláš, Vedecko - technologický park Žilina alebo i Mesto Dolný Kubín.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky