30. máj 2013

Väčšinu výtlkov v Žilinskom kraji už cestári opravili

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 30. máj 2013

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) má za sebou náročnú zimnú sezónu, ktorá začala už koncom októbra a na niektorých miestach Žilinského kraja trvala až do veľkonočných sviatkov. Päť závodov na Hornom Považí, Kysuciach, Liptove, Orave a Turci zabezpečovalo zimnú údržbu 1440 km krajských ciest II. a III. triedy, ale i 480 km ciest I. triedy. Po skončení zimnej údržby pristúpili cestári k opravám na úsekoch ciest v najhoršom stave a v marci dali vodičom prísľub, že do mája zmiznú z ciest tie najväčšie výtlky. „Uvedomujeme si kritickú situáciu, ktorá nastala po tohtoročnej extrémnej zime. Na základe vyhodnotení sme prijali niekoľko rámcových opatrení na zmiernenie tejto situácie. Našou prioritou je čo najrýchlejšie uviesť naše komunikácie do stavu, ktorý bude v súlade s bezpečnostnými kritériami a bude viesť k spokojnosti aj samotných vodičov,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Na väčšine najkritickejších úsekov sa podarilo dokončiť opravy a na zahájenie čakajú projekty financované prostredníctvom eurofondov.
Na Orave sú v súčasnosti opravené výtlky na najkritickejších úsekoch a plánovaná je súvislá obnova cesty II/520 v obci Oravská Lesná z prostriedkov eurofondov, na ktorú v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Na ceste I/78 v Oravskej Polhore je plánované ukončenie opráv do konca mája, ostatné cesty I. triedy budú opravené podľa požiadaviek Investičnej výstavby správy ciest Žilina (IVSC ZA). Kompletne je opravená aj cesta I/18 medzi Bytčou a Martinom, na úseku medzi Bytčou a Makovom budú realizované veľkoplošné opravy, ktoré riadi IVSC ZA. Podľa riaditeľa Správy ciest ŽSK Ivana Fábryho sú liptovské cesty I. triedy v okrese Ružomberok po opravách najkritickejších úsekov. Opravy kritických úsekov na Hornom Považí, Liptove a Orave taktiež finišujú, pričom ojedinelé výtlky sa budú priebežne opravovať v rámci bežnej údržby ciest. V regióne Turiec sú opravy kritických úsekov už ukončené a na opravu čakajú ešte úseky ciest I. triedy. „Časti vozovky I/18 na Turci, ktoré sa súčasne využívajú pri stavbe diaľnice D1, sú už po dokončení všetkých opráv. Realizácia týchto rekonštrukčných prác spadala pod správu zhotoviteľa diaľnice D1,“ spresnil I. Fábry. Na komunikácii I/14 cez Šturec začne v priebehu mesiaca jún súvislá obnova povrchu vozovky, ktorú zabezpečuje IVSC ZA. Práce na vozovke I/65 v úseku pri Kremnických baniach sú už ukončené a úsek medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami sa vzhľadom na zlý stavebnotechnický stav tejto časti vozovky a opakovaný výskyt poškodení bude riešiť podľa potreby operatívne. „Všetky úseky cestných komunikácií v našom kraji navrhnuté na súvislú obnovu povrchov boli doteraz provizórne opravené a momentálne sa čaká na vyhodnotenie projektov čerpania financií na ich opravu z prostriedkov EÚ,“ povedal riaditeľ odboru dopravy ŽSK Ivan Mokrý. Povodňami poškodené cesty na Kysuciach z roku 2010 opraví kraj v rámci Regionálneho operačného programu. Rekonštrukciou prejdú komunikácie i mosty na trase medzi Klubinou a Krásnom nad Kysucou, medzi Radôstkou a Novou Bystricou a medzi Horným a Dolným Vadičovom. Spolu sa tak opraví 7,3 kilometra ciest za takmer 1,7 milióna eur. 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK