28. marec 2013

Podpredseda ŽSK Jozef Štrba ocenil 63 stredoškolských pedagógov

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 28. marec 2013

Mimoriadne učiteľské osobnosti si všíma a už siedmy rok v poradí oceňuje Žilinský samosprávy kraj za významné zásluhy v rozvoji a prezentácii školy a na významno-vzdelávacích úspechoch, no najmä za dlhoročnú pedagogickú prax s množstvom úspešných absolventov. I včera pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdali ocenenia podpredseda ŽSK Jozef Štrba spolu s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK Danou Mažgútovou v priestoroch Domu umenia Fatra v Žiline dovedna 63 pedagógom z piatich regiónov kraja. „Nominácie na tohtoročné ocenenia opäť potvrdzujú, že v 66 školách a jednom školskom zariadení v pôsobnosti ŽSK, kde pôsobí viac ako 3000 pedagógov, je množstvo tých, ktorí svojou obetavou a záslužnou prácou pripravujú mladú generáciu na vstup do spoločnosti, odovzdávajú jej vedomosti a skúsenosti a vychovávajú z detí skutočné osobnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie a veľkú dávku trpezlivosti. A samozrejme, našu úctu a verejné uznanie,“ povedal počas oceňovania podpredseda ŽSK Jozef Štrba.
Žilinský samosprávny kraj oceňuje učiteľov pravidelne už od roku 2007. Počas siedmich rokov si prevzalo ocenenia spolu 393 pedagogických pracovníkov. Nominácie na ocenenia zasielajú riaditelia jednotlivých škôl, ktorí najlepšie poznajú prácu svojich zamestnancov. Tentokrát školy navrhli 63 ocenených. Ocenenia si prevzalo 18 pedagógov z Horného Považia, 17 z Liptova, 8 z Kysúc, 11 z Oravy a 9 z Turca. Odovzdanie ocenení spríjemnilo vystúpenie Big Bandu, orchestra Konzervatória v Žiline a príspevky žiakov škôl ŽSK v prednese, speve a hre na gitaru a klavír.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK