28. február 2013

„Boccia“ po prvýkrát v Žiline

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 28. február 2013

Telocvičňa Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline hostila premiérový ročník v hre „Boccia“ medzi poskytovateľmi sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). „Boccia" je populárny a špeciálny šport určený pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poruchu funkcie všetkých štyroch končatín. Od roku 1984 sa zaraďuje medzi paraolympijské disciplíny, medzi olympijskými disciplínami nemá ekvivalent. V súčasnosti sa „Boccia" hráva vo viac ako 50 krajinách sveta. Z premiérového ročníka v hre „Boccia“ odchádzalo najspokojnejšie družstvo Domova sociálnych služieb a zariadenia núdzového bývania v Dolnom Kubíne, ktoré si odnieslo aj putovný pohár predsedu ŽSK Juraja Blanára. Druhé miesto patrí Centru sociálnych služieb Trojlístok z Ružomberka, tretiu priečku obsadilo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK z Čadce. „Turnaj sme sa rozhodli zorganizovať na základe podnetu pána riaditeľa Dušana Vlkolinského z DSS a ZNB v Dolnom Kubíne. Atmosféra na prvom ročníku bola výborná a sme radi najmä za našich klientov, pre ktorých sú tieto hry predovšetkým určené,“ povedala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková, ktorá si z rúk riaditeľa Dušana Vlkolinského prevzala aj dar - stolovú hru „SJOELLEN“, ktorá bude putovať medzi jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb v kraji. „Na záver si súťažiaci pochutnali na torte v tvare ihriska na Bocciu. Tí sa pripravovali na turnaj už od decembra minulého roka spolu s pracovníkmi našich zariadení,“ dodala M. Pauková.
ŽSK podporuje športové aktivity prijímateľov sociálnych služieb, ktorých výsledkom sú nielen športové úspechy, ale aj nadväzovanie nových priateľstiev a spokojnosť „našich obyvateľov". „Dlhodobou prioritou kraja je podpora športu vo všetkých kategóriách. Teší ma, že aj v sociálnej oblasti máme takéto zastúpenie,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Turnaja sa zúčastnilo 13 poskytovateľov sociálnych služieb, medzi ktorými nechýbali Domov sociálnych služieb Synnomia Žilina, Straník – Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, Centrum sociálnych služieb TAU Turie, Centrum sociálnych služieb Fantázia Kysucké Nové Mesto, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca, Čadca – Žiarec, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK Čadca, Domov sociálnych služieb Méta Martin, Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zakamenné, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Tvrdošín, LIKAVA- domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Likavka a TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Ružomberok.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky