27. marec 2013

Týždeň slovenských knižníc oslávili tisícky čitateľov

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 27. marec 2013

Už po 14-krát sa slovenské knižnice spojili do týždňa knižničných podujatí, aktivít a propagácie svojich služieb s cieľom zviditeľniť sa v médiách a v očiach širokej verejnosti. „Snažíme sa napĺňať ideu Týždňa slovenských knižníc, a to poukazovaním na knižnice ako miesta šírenia informácií, kultúry a literatúry. Zároveň chceme, v súčasnej pretechnizovanej dobe, podporiť myšlienku čítania a množstvom rôznorodých podujatí sa snažíme o výchovu novej čitateľskej a používateľskej generácie,“ povedala za knihovnícku obec riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Katarína Šušoliaková. „Našich päť knižníc v regiónoch má stále, a práve v tomto hektickom čase, čo ponúknuť. Dlhodobo majú vysokú návštevnosť a celkový počet viac ako 8 700 návštevníkov počas Týždňa slovenských knižníc naznačuje, že pripravovať takéto aktivity má zmysel a naplnenie,“ uviedol pri bilancovaní podujatia predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár.
Knižnice ŽSK – Krajská knižnica v Žiline, Turčianska knižnica v Martine, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica G. Fejérpataky – Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne zorganizovali v týždni od 18. – 24. marca 2013 spolu 192 podujatí venovaných deťom, mládeži i starším čitateľom.
Krajská knižnica v Žiline realizovala 46 podujatí, z ktorých sa väčšina venovala spojeniu mladšej generácie, literatúry a čítania. „Deti a študenti sa zúčastnili na besedách o Pavlovi Dobšinskom a rozprávkach, o povestiach, o Martinovi Kukučínovi, Hane Zelinovej a Jakubkovi, ale zároveň získali aj odborné poznatky na tematických besedách o vesmíre, Slovensku, dinosauroch, divoch sveta,“ spresnila K. Šušoliaková. Literárne pásmo priblížilo deťom život Cyrila a Metoda a zapadlo do mozaiky podujatí venovaným našim vierozvezcom počas Roka sv. Cyrila a Metoda v Žilinskom kraji. Knihovníkom nechýbajú ani inovatívne nápady. „Vo štvrtok naše knihovníčky vyrazili medzi ľudí a pod názvom Knižničná hliadka odmeňovali ľudí „prichytených“ pri čítaní v prostriedkoch MHD a na verejných miestach bezplatným zápisným do knižnice na 365 dní. V obchodných domoch, kaviarňach, v parku prichytili 24 ľudí,“ priblížila špeciálnu akciu realizovanú v spolupráci s Mestom Žilina a Dopravným podnikom Mesta Žilina riaditeľka Krajskej knižnice. Počas Týždňa slovenských knižníc navštívilo Krajskú knižnicu v Žiline vrátane pobočiek 4840 návštevníkov a zaregistrovalo sa 550 používateľov, ktoré knižnica zapisovala bezplatne.
V Turčianskej knižnici v Martine sa zaregistrovalo 478 čitateľov. Počas týždňa knižníc do nej zavítalo 3970 návštevníkov. Štyridsiatku podujatí zaujalo spolu 1215 návštevníkov. Počas otvorenia Týždňa slovenských knižníc v Bratislave si odniesla riaditeľka Turčianskej knižnice Katarína Vandlíková cenu Slovenskej asociácie knižníc Sakáčik za aktívnu činnosť knižnice.
Spolu 1481 návštevníkov zavítalo do Kysuckej knižnice v Čadci na 57 podujatí. V tomto roku bol sviatok knihovníkov na Kysuciach netradične uvedený už od 12. marca, sériou autorských besied a autogramiád, nazvaný O spisovateľoch tak trochu inak. Z príležitosti Svetového dňa poézie 21. marca vyhlásila knižnica výzvu Začnime deň básňou, ktorou oslovila všetky základné a stredné školy na Kysuciach. Do aktivity sa zapojilo spolu 40 triednych kolektívov a 737 žiakov a študentov. Knižnica zaregistrovala 530 nových čitateľov.
Liptovská knižnica pripravila 11 podujatí, ktoré navštívilo 299 účastníkov. Najväčšie publikum malo autorské čítanie siedmich slovenských a českých spisovateľov pod názvom Putovanie po(slov) a beseda s liptovským rodákom, oceneným Jánošíkovým pokladom – spisovateľom Petrom Vrlíkom v podujatí pod názvom Povesti z Liptova. Knižnici pribudlo za týždeň 60 nových užívateľov.
Čitateľov Oravskej knižnice čakalo počas Týždňa slovenských knižníc spolu 38 podujatí. Tie si prišlo pozrieť 938 návštevníkov. Najzaujímavejšie podujatie pod názvom Krása a múdrosť rozprávky ozvláštnilo scénické čítanie herca Romana Večereka a divadelné predstavenie žiakov Základnej školy M. Kukučína v Dolnom Kubíne. V ich netradičnom podaní sa diváci zabavili na klasických rozprávkach Pavla Dobšinského Soľ nad zlato, O neposlušných kozliatkach a Popoluška. Oravská knižnica si počet nových registrovaných používateľov počas svojho sviatku zvýšila o 109.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK