27. máj 2013

Dobré správy samosprávy už po šiestykrát

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 27. máj 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlasuje už 6. ročník súťaže „Dobré správy samosprávy“ s podtitulom „...ktorá pre vás mnohé spraví“. Súťaž je určená pre študentov 1. - 3. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a od roku 2008 sa do nej zapojilo viac ako 400 študentov s 347 prácami. Zmenou oproti minulému roku je, že súťažiaci si budú môcť vybrať len z jedného zadania. Ich úlohou je pripraviť powerpointovú prezentáciu z rôznych oblastí spoločenského života maximálne z 25 snímok na tému súvisiacu s okrúhlym výročím SR – Dvadsať rokov Slovenskej republiky – ako to vidím ja. Hodnotiť sa bude správne použitie všetkých zvyklostí ako sú okraje, umiestnenie textu, videa, ilustrácií, dodržiavanie autorstva a v neposlednom rade aj kreatívny prístup študenta. „Osobne som veľmi zvedavý na tohtoročné príspevky mladých študentov. Je to jedinečná príležitosť ukázať, ako dnešní mladí ľudia vnímajú slobodu, ale aj zodpovednosť, ktorá s ňou nevyhnutne prichádza“, povedal žilinský župan Juraj Blanár. Komisia vyhodnotí tri najzaujímavejšie prezentácie a hlavnou cenou pre najlepšieho bude notebook. Uzávierka súťaže, nad ktorou prevzal záštitu predseda ŽSK Juraj Blanár, je 30. júna 2013. Samotné ocenenie a prehliadka výherných prác sa uskutoční počas Župného dňa na začiatku októbra 2013. Viac informácií o podmienkach a možnostiach zapojenia sa do súťaže nájdete na webovej stránke www.regionzilina.sk.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky