27. august 2013

Do školských lavíc zasadne viac ako 6 100 prvákov

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 27. august 2013

Bránami školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v novom školskom roku 2013/2014 by malo prejsť 6124 novoprijatých uchádzačov. Toto číslo predstavuje mierny nárast oproti ročníku 2012/2013. Z hľadiska dlhodobých štatistík však aj naďalej pretrváva trend mierneho poklesu študentov, čo je ovplyvnené najmä nepriaznivým demografickým vývojom. V novom školskom roku by malo školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK navštevovať spolu 29 510 žiakov, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom pokles celkového počtu žiakov o 1,8%. „Cieľom ŽSK je neustále napredovať v poskytovaní kvalitného vzdelávania, ale i podmienok prípravy študentov a pracovného prostredia pre zamestnancov. V rámci tejto vízie budeme aj v tomto školskom roku pokračovať v podpore odborného vzdelávania a prípravy, kde k už existujúcim centrám odborného vzdelávania a prípravy pribudnú ďalšie,“ uviedla riaditeľka odboru školstva ŽSK Dana Mažgútová. V septembri začne svoju činnosť Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo pri SOŠ stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline a v priebehu školského roka by mali otvoriť svoje brány Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiupri Spojenej škole (SŠ) na Hlinskej ulici v Žiline a Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre lesníctvo a drevárstvo pri SOŠ lesníckej Jozefa Dekreta Matejovie a SOŠ drevárskej v Liptovskom Hrádku.
Ku skvalitneniu vzdelávania by mali prispieť i pripravované grantové programy. Tento rok sa žilinská župa zamerala na podporu realizácie preventívnych aktivít v programoch „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“, na podporu rozvíjania športu v Žilinskom kraji slúži program „Vráťme šport do škôl“ a program zameraný na rozvoj národného povedomia žiakov stredných škôl a školských zariadení pod názvom „Poznaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“. Okrem posilňovania samotného vzdelávania pristúpil ŽSK aj k rozsiahlym rekonštrukciám svojich škôl. „Veľmi ma teší, že sa nám postupne darí napĺňať naše plány aj na poli školstva. Momentálne prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie na 16 školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy v celkovej hodnote za viac ako 2 milióny eur. Okrem toho pokračujeme v otváraní ďalších Centier odborného výcviku a vzdelávania a približujeme tak štúdium k podmienkam, ktoré ich budú čakať v reálnom pracovnom prostredí,“ ozrejmil predseda ŽSK Juraj Blanár.Vo väčšine prípadov začali rekonštrukčné práce v priebehu letných školských prázdnin tak, aby nerušili proces výučby. Hlavným zámerom je odstránenie havarijných stavov a zníženie nákladov najmä v oblasti finančných výdavkov v tepelnom a energetickom hospodárstve. Snahou Žilinského samosprávneho kraja je zabezpečovať kvalitný výchovnovzdelávací proces v priestoroch s moderným materiálno-technickým zabezpečením a zároveň podporovať aktivity, ktoré prispievajú k celkovému všeobecnému rozvoju osobností mladých ľudí.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK