25. september 2013

Štátny tajomník ministerstva dopravy navštívil Žilinský kraj

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 24. september 2013

Na pozvanie žilinského župana Juraja Blanára dnes navštívil Žilinský kraj štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček. Témami spoločného pracovného rokovania na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bola aktuálna situácia v oblasti výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v Žilinskom kraji, ako aj problematika mýta a kamiónovej dopravy. Diskutovalo sa tiež na tému budúcnosti žilinského letiska. „Kvalitná a moderná infraštruktúra je tepnou ekonomiky a môže naštartovať ekonomický rast v našom kraji. Preto vítam aktivity ministerstva dopravy, ktoré kľúčové projekty z eurofondov smeruje práve do Žilinského kraja. Ten je významným dopravným uzlom v rámci Slovenka a prechádzajú ním cesty európskeho významu,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Podľa neho je aktuálnou otázkou urýchlenie výstavby diaľnic D1 a D3 a tiež rýchlostnej cesty R3. „Za posledné roky sme svedkami enormného nárastu kamiónovej dopravy na našich cestách, čo vytvára tlak na dokončenie úseku diaľnice D1 od Hričovského podhradia po Dubnú skalu, od Hubovej po Ivachnovú, ako aj tunela Višňové, na ktorých by sa malo začať stavať ešte v tomto roku,“ uviedol J. Blanár. Ich dokončenie by malo pozitívny vplyv nielen na mobilitu obyvateľstva, ale aj na prílev investícií a rozvoj turizmu v Žilinskom kraji. Pozitívnou správou sú aj intenzívne prípravy na výstavbe D3. „Našou snahou je, aby celá táto diaľnica smerom od Žiliny až po hranicu s Poľskom bola financovaná z fondov EÚ, čím by sa výrazne znížil tlak na štátny rozpočet. V súčasnosti na túto tému prebiehajú rokovania s Európskou komisiou,“ objasnil štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček. Nemenej dôležitá je aj rýchlostná cesta R3 smerom na Oravu, kde sa podarilo vybudovať obchvat Trstenej, ktorá je už dnes v prevádzke v polovičnom profile. „V súčasnosti hľadáme spolu s ministerstvom možnosti na urýchlenie výstavby R3 na úseku Tvrdošín – Sedliacka Dubová a Tvrdošín – Nižná, ktoré sú pre náš kraj takisto kľúčové. Jednotlivé úseky R3 sú v rôznom štádiu rozpracovanosti, “ dodal J. Blanár.
Zásadnou novinkou v oblasti mýta bude monitorovanie ciest II. a III. triedy, podľa ktoré bude možné identifikovať najproblematickejšie úseky ciest, po ktorých jazdí kamiónová doprava s cieľom vyhnúť sa spoplatneným úsekom. „Župy by tak následne mohli rozhodnúť, ktoré úseky ciest spoplatnia a zavedenie mýta na týchto cestách by bolo plne v ich kompetencii,“ objasnil V. Stromček, podľa ktorého začne ministerstvo s monitorovaním od budúceho roka.
V súvislosti s letiskom Žilina obidve strany potvrdili záujem, aby letisko Žilina naďalej fungovalo. ŽSK má eminentný záujem na pokračovaní prevádzky letiska aj vzhľadom na záujem veľkých zahraničných investorov, ktorí pôsobia v našom regióne, ako aj pre potenciál v rozvoji nákladnej leteckej doprave a charterovej turistickej doprave. „Napriek avizovaným problémom so zabezpečením financovania prevádzky regionálnych letísk podporuje ministerstvo dopravy všetky kroky, ktoré pomôžu udržať letisko v prevádzkyschopnom stave, či už pôjde o úpravu letiskovej dráhy alebo znovu zavedenie pravidelnej leteckej linky aj prostredníctvom strategického partnera,“ dodal V. Stromček.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK