25. september 2013

Žilinská župa spustila cyklus prednášok „Predstavujeme pozitívne vzory študentom stredných škôl“

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 25. september 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravil pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti cyklus prednášok vedúcich osobností slovenského kultúrneho, vedeckého, športového, či podnikateľského života. Projekt je zameraný na podporu a všestranný rozvoj mladých ľudí prostredníctvom prednášok osobností, ktoré zožali pracovné úspechy a profesijné uznanie nielen na Slovensku, ale i vo vysoko konkurenčnom medzinárodnom prostredí. V piatok 27. septembra 2013 o 11:00 sa uskutoční v aule na Strednej priemyselnej škole stavebnej (SPŠS) v Žiline prednáška profesora Milana Gregora. Ako vysokoškolský pedagóg dlhoročne pôsobí na Katedre priemyselného inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Je taktiež členom správnej rady spoločnosti CEIT SK, ktorej zameranie je primárne orientované na výskum a vývoj riešení pre priemysel s prepojením na aplikovaný výskum prostredníctvom najmodernejších technológií. Milan Gregor je držiteľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v rozvoji hospodárstva, vedy a techniky, školstva a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Ďalším hosťom, ktorý prijal pozvanie žilinského župana Juraja Blanára vystúpiť na stredoškolskej pôde, je dlhoročný pracovník medzinárodnej organizácie CERN vo švajčiarskej Ženeve, profesor Karel Šafařík. Pán Šafařík zastáva pozíciu šéfa fyzikálneho úseku v projekte ALICE, ktorý je kľúčovou súčasťou hadrónového urýchľovača a študentom sa predstaví 1. októbra 2013 o 10:00 taktiež v aule SPŠS v Žiline. Cyklu prednášok, nad ktorými prevzal záštitu žilinský župan Juraj Blanár, sa zúčastní takmer 800 študentov. Tí budú mať neskôr príležitosť zapojiť sa i do živej diskusie. „Som nesmierne rád, že tak významné osobnosti, akými sú pán Gregor a pán Šafařík, prijali naše pozvanie a podelia sa tak so študentmi o svoje bohaté skúsenosti. Je to výborná príležitosť odovzdať im svoje vedomosti a životnú filozofiu pri napĺňaní ich dlhoročnej práce,“ dodal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky