24. október 2013

Nové laboratóriá a odborné učebne vďaka eurofondom

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 24. október 2013

Žilinskej župe sa podarilo získať ďalšiu investíciu z eurofondov. Spolu 13 škôl z Turca, Horného Považia, Oravy, Liptova a Kysúc si vynoví pre prax študentov vďaka projektom v rámci výzvy Moderná stredná škola Operačného programu Vzdelávanie svoje laboratóriá a odborné učebne za viac ako 1,7 mil. eur. „Ide o obrovský úspech, ktorý prinesie významné efekty pri zvyšovaní úrovne vzdelávania stredoškolákov. Školy začnú financie čerpať v budúcom roku. Žilinský samosprávny kraj bude projekty spolufinancovať sumou viac ako 94 tisíc eur,“ uviedol riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak. V Turci sa obnovia učebne Spojenej školy v Turanoch, Gymnázia V. P. Tótha a Strednej priemyselnej školy v Martine; v Liptove Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej, Strednej zdravotníckej školy a Hotelovej akadémie a Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši; v Hornom Považí SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Gymnázia Varšavská a Hlinská v Žiline; na Orave v Spojenej škole v Nižnej a Gymnáziu A. Bernoláka v Námestove a na Kysuciach v Gymnáziu Turzovka.
Žilinská župa má vo svojej správe 64 stredných škôl. Na generálnu obnovu a rekonštrukciu svojich vzdelávacích inštitúcií využila okrem svojho rozpočtu i možnosti eurofondov z regionálneho operačného programu, a to na 8 škôl.

Zoznam škôl a názov projektu v rámci OP Vzdelávanie

Názov školy

Názov projektu

Gymnázium V.P.Tótha, Martin

Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Moderné vyučovacie centrum kynológie

SZŠ, Liptovský Mikuláš

Moderne, tvorivo a flexibilne pri príprave absolventov Strednej zdravotníckej školy pre potreby praxe (trhu práce)

Spojená škola, Nižná

Nové trendy odbornej prípravy

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

Skúmajme, bádajme, objavujme – sme súčasťou prírody

Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

Príroda v experimentoch

Gymnázium, Turzovka

Podporujeme vedomosti, kompetencie, zručnosti a myslenie našich žiakov

Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

Z tradičnej formy vzdelávania do 21.storočia

Spojená škola, Turany

Kvalitnou prípravou k odbornosti

Stredná priemyselná škola, Martin

Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole

SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš

Z odborných učební do praxe

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Nové kompetencie absolventa získané prostredníctvom inovácií obsahu, metód a foriem vzdelávania

Obchodná akadémia, Liptovský mMkuláš  Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy - cesta k úspechu 

 

 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky