24. jún 2013

Cez granty školy rozvíjajú šport i záujmy študentov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. jún 2013

Podpora pohybových aktivít mládeže, zvyšovanie záujmu o slovenskú históriu a jej osobnosti, ako aj výzva k zdravému životu bez závislostí a drog. To sú hlavné ciele grantových programov, v rámci ktorých Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) finančne podporuje dobré nápady svojich stredných škôl. V tomto školskom roku financoval krajv rámci grantového programu „Vráťme šport do škôl“ spolu 23 projektov. V podprograme Škola ako centrum športu s cieľom vytvoriť zo škôl centrá športu s celoročnou prevádzkou pre študentov i širokú športovú verejnosť boli podporené 4 projekty Gymnázia Rajec, Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline, Spojenej školy v Žiline – Bytčici a Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb v Čadci. Spolu školy získali dotácie vo výške 26 560 eur. V podprograme Telesná a športová výchova s cieľom zlepšiť materiálno-technické vybavenie škôl pre kvalitnú výučbu telesnej a športovej výchovy uspelo 15 projektov s dotáciou celkovo zhruba 10 000 eur. „V stredných školách nám vyrastajú mnohé športové talenty, preto ich rozvoj a účasť na súťažiach podporujeme i formou grantov. V roku 2013 získali na nákup nových tréningových pomôcok a financovanie účasti žiakov na súťažiach štyri školy ďalších 3 540 tisíc eur,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár. Jednou z podporených škôl v Žiline je aj Spojená škola na Rosinskej ceste, ktorej študentom je motokrosový talent Michal Novocký. 

Ako župan ďalej uviedol, podporená bola i hrádocká škola SOŠ lesnícka J. D. Matejovie, ktorá získala podporu na modernizáciu tréningového procesu športových streleckých disciplín zavedením počítačovej simulácie pomocou zariadenia SCATT. Škola sa môže pochváliť svojím študentom Petrom Balážom, ktorý je majstrom Slovenska v disciplíne ľubovoľná pištoľ kategórie kadet. Grantový program „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“ tento rok realizuje 10 škôl s celkovou podporou 2 500 tisíc eur. Ďalších osem projektov sa venuje téme „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ s dotáciou 2 000 eur. „Prostredníctvom grantov sme na projektové aktivity našich škôl schválili v tomto školskom roku 44 500 eur,“ uzavrel žilinský župan Juraj Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK