23. august 2013

Cestári svoj sľub splnili, výtlkom v Žilinskom kraji dali stopku

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 23. august 2013

V marci tohto roka sa Žilinský samosprávny kraj pustili do boja s výtlkmi. Ako sa zdá, cestári svoj sľub splnili a najkritickejšie úseky ciest v celom kraji opravili k spokojnosti vodičov a cestujúcich. „Posledné dve zimy boli najextrémnejšími za éry fungovania samosprávny krajov, čo sa odrazilo aj na stave našich ciest. Aj z tohto dôvodu sme prijali opatrenia, ktorými sme urýchlene riešili havarijnú situáciu na cestách v Žilinskom kraji. Jedným z nich bol nákup troch nových infražiaričov, ktorými sa dajú najefektívnejšie opravovať výtlky i v nepriaznivom počasí. Na nakúp novej techniky išlo z rozpočtu kraja viac ako 200 tisíc eur,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
Na kritický stav ciest po zimnej sezóne zareagovala aj vláda Slovenskej republiky, ktorá uvoľnila zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na opravu ciest v pôsobnosti krajských samospráv. Z celkového balíka 16 miliónov eur získal Žilinský samosprávny kraj takmer 830 tisíc eur, ktoré boli určené na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v kritickom stave. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa pustila do opráv havarijných úsekov v piatich regiónoch počas dvoch posledných júnových týždňov. „Všetky opravy sú už dnes ukončené. Reagovali sme tak aj na upozornenie obvodného úradu o nutnosti vyriešiť nevyhovujúci stav niektorých ciest. Celkovo sme v Hornom Považí, Kysuciach, Turci, Orave a Liptove opravili prostredníctvom našich závodov 70 500 m2 plochy, čo predstavuje dĺžku 12,5 km ciest,“ vysvetlil generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK Ivan Fábry.
Okrem dotácie z Úradu vlády použila žilinská župa na opravu ciest II. a III. triedy v celom kraji aj zdroje z vlastného rozpočtu a rozpočtu Správy ciest ŽSK v celkovej výške takmer 700 tisíc eur. Od júna sú v akcii aj nové mechanizmy Správy ciest ŽSK. „Pomocou vlastného finišéra, frézy a vibračného valca sme schopní robiť súvislé opravy ciest, nie iba zaplátavať lokálne výtlky, čím sa predlžuje aj životnosť rekonštruovaných ciest. S novými technickými mechanizmami pracujú naši zamestnanci od júna a odozva zo strany vodičov na kvalitu opravených úsekov je zatiaľ pozitívna,“ objasnil I. Fábry.
Súbežne s opravami ciest II. a III. triedy v pôsobnosti ŽSK sa rekonštruovali aj cesty I. triedy v pôsobnosti štátu. „Chcel by som sa touto cestou poďakovať Slovenskej správe ciest za koordináciu, súčinnosť a aktívny prístup počas spoločných opráv ciest v našom kraji, do ktorých investovali nemalé finančné prostriedky. Opravy kritických úsekov na cestách I., ako aj II. a III. triedy sú už dnes ukončené,“ uviedol žilinský župan J. Blanár. Som presvedčený, že našu prioritu - čo najrýchlejšie uviesť komunikácie do stavu v súlade s bezpečnostnými kritériami a k spokojnosti samotných vodičov- sa nám podarilo naplniť,“ dodal J. Blanár.
ŽSK využíva na obnovu svojich ciest II. a III. triedy tiež financie z fondov Európskej únie. Od roku 2009 realizoval zásadnú obnovu ciest a mostov celkovo z troch operačných programov. V rámci Regionálneho operačného programu (ROP) za toto obdobie zrealizoval osem projektov. Cez program Cezhraničná spolupráca SR – ČR úspešne ukončil tri projekty a cez program Cezhraničná spolupráca Poľsko – SR ukončil dva, jeden je ešte v realizácii. „Prostredníctvom týchto projektov sme spolu preinvestovali do opravy ciest a mostov 31 miliónov eur, za ktoré sme zrekonštruovali viac ako 180 km ciest,“ objasnil I. Fábry. Tiež doplnil, že s obnovou ciest je spojená aj rekonštrukcia mostných objektov, ktorá je sama o sebe veľmi finančne náročná. I tu pomohli europrojekty, z ktorých sa do novej formy dostalo sedemnásť mostných objektov. Ich oprava stála 2,3 milióna eur. Do konca programového obdobia 2007 – 2013 sa krajská samospráva uchádza o prostriedky z eurofondov na cesty ešte dvoma projektmi. Prvým na obnovu ciest postihnutých povodňami v roku 2010, druhým na zvýšenie bezpečnosti na cestách.
Žilinská župa prostredníctvom svojej Správy ciest ŽSK spravuje spolu 1434 km ciest (319 km ciest II. triedy a 1115 km ciest III. triedy) a 789 mostov.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky