23. august 2013

Na mape Oravy pribudol nový turistický bod

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 23. august 2013

Dnes sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového turistického informačného centra pod Oravským hradom, ktorý sa už piatu sezónu pýši titulom „navštevovanejší hrad na Slovensku“ a ročne ho navštívi 165 tisíc turistov z domova i zo zahraničia. Základný kameň nového informačného centra bol poklopaný pred rokom a jeho stavbu realizoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v rámci úspešného čerpania finančných prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 - 2013. V projekte pod názvom “Muzika pod Tatrami“ spolupracovala žilinská župa spolu s Národným múzeom v Krakove. Náklady na jeho vybudovanie predstavujú sumu takmer 535 tisíc eur. V rámci projektu vznikla úplne nová multifunkčná budova v modernom architektonickom prevedení, ktorá zároveň rešpektuje historický ráz oravského podhradia. Zámerom centra je byť hlavným informačným bodom – miestom prvého dôležitého kontaktu pre všetkých návštevníkov Oravského hradu, ale i regiónu. Sú tu sústredné informácie nielen o činnosti Oravského múzea, ale i o významných historických a kultúrnych pamiatkach, ako aj o podujatiach naprieč regiónom. Turistické centrum bude sprístupňovať expozíciu, bude miestom pre turistov, remeselníkov a umelcov, pribudne knižnica. Pre návštevníkov sa zhotovilo osvetlenie prístupovej cesty na Oravský hrad, okolie prešlo celkovou estetizáciou parku a oddychových zón. „Verím, že nové informačné centrum bude slúžiť všetkým návštevníkom Oravského hradu a tiež prispeje k našej snahe o rozvoj turistického ruchu, kultúrnej turistiky, ale i celkovému posilneniu atraktivity oravského regiónu,“ uviedol župan Juraj Blanár.
V Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, pod ktoré patrí aj Oravský hrad a ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa za posledné tri roky preinvestovalo viac ako 1 milión eur získaných z eurofondov, zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja. V tomto roku si múzeum pripomína 145. výročie svojho založenia a pri tejto príležitosti odovzdal župan Juraj Blanár riaditeľke múzea Márii Jagnešákovej pamätné ocenenie Litteras Memoriales.


Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK