22. júl 2013

Seniori si vychutnali krásy Malej Fatry

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 22. júl 2013

Slnečný júlový deň strávili klienti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Malej Fatre. Spolu viac ako tridsať seniorov z ôsmich domovov sociálnych služieb z Kysúc a Horného Považia sa vo štvrtok 18. júla stretlo vo Vrátnej doline pod lanovkou. Odtiaľ sa spoločne vyviezli na vrch Chleb, kde ich čakala krátka prechádzka na Snilovské sedlo a blok krátkych prednášok o pohoriach a zaujímavostiach Malej Fatry. „Dnes nám počasie praje a spokojnosť s týmto výletom je vidieť aj na našich klientoch. Zažívajú to, čo v ich mladosti bežne a radi robili a dnes majú možnosť sa takýmto spôsobom vrátiť do svojich mladých liet a zaspomínať si v krásnom prostredí Malej Fatry,“ uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková. Neskôr nasledoval presun všetkých účastníkov do Zariadenia pre seniorov domova sociálnych služieb (ZpS DSS) v Terchovej, kde na nich čakal guláš a posedenie v záhrade pri Terchovskej muzike. Podujatie pripravil odbor sociálnych vecí ŽSK v spolupráci s ZpS DSS Terchová v zastúpení riaditeľky Žofie Hájnej za podpory sponzorov, ktorí všetko potrebné poskytli bez nároku na honorár. Odbor sociálnych vecí ŽSK plánuje šnúru podobných podujatí aj v mesiaci september pre seniorov zo zariadení krajskej samosprávy na Orave a Liptove.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK