21. august 2013

Staroslovanská Divinka ako ju nepoznáme

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 21. august 2013

Rok 2013 je významným v histórii slovanstva nielen tým, že si pripomíname 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, ale je aj začiatkom realizácie pamiatkového archeologického výskumu na hradisku Veľký vrch v Divinke. Symbolika veku a archeologický výskum boli podnetom, aby sa Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spolu s obcou Divinka a Považským múzeom rozhodli uskutočniť podujatie s príznačným názvom, Staroslovanská Divinka, nad ktorým prevzal záštitu predseda ŽSK Juraj Blanár.
Malebná obec sa na pár hodín časovo premiestni do dôb príchodu našich predkov v podaní Starých Slovanov z Podbiela, ktorí nám rôznymi scénkami, ukážkami a náučnými predslovmi priblížia život vtedajšej spoločnosti. Zároveň sú pripravené rôzne súťaže pre detí a dospelých, ako napríklad šermiarsky turnaj, lukostreľba, hod oštepom alebo sekerou a vedomostné kvízy. Návštevníkom sa ponúka možnosť vyskúšať na vlastnej koži zbroj, zašermovať si so staroslovanským bojovníkom a zároveň rozoznávať chute medoviny, nápojov príznačných slovanským dobám. Pútavou časťou programu bude výstup na Veľký vrch. Organizátori pamätali na náročnosť výstupu, a preto každý vytrvalec bude odmenený porciou guláša, ktorú si môže vychutnať pri ukážke dobovej zrážky dvoch rodov s trefnou pointou. Magickosť lokality podčiarkne výklad o historickom význame hradiska a priblíženie problematiky prebiehajúceho výskumu, v podaní odborníka Považského múzea v Žiline. Záverečným klincom programu bude obecná vatra v sprievode ľudovej hudby. V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v Kultúrnom dome v Lalinku bez výstupu na Veľký vrch. Poslednú augustovú sobotu, 31.8. o 11:00, ste v Divinke vítaní za každého počasia.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK