20. február 2013

Žilinský samosprávny kraj ocenil inovatívnych lídrov v regióne

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 20. február 2013

Počas 7. ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov ocenil predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár najlepšie inovačné projekty subjektov pôsobiacich na území kraja. Ocenenie „Inovácia Žilinského kraja 2012“ prinieslo víťazov spomedzi 15 nových inovačných riešení. V kategórii Malé a stredné podniky najviac zaujal podnik VÝVOJ Martin, a. s. s projektom Nosiča kontajnerov TATRAPAN 8x8 CC. Ide o obrnené vozidlo s unikátnymi vlastnosťami podvozku, ktoré Martinčania vyvinuli v spolupráci s TATRA Kopřivnice. Kategória Regionálny rozvoj našla víťaza v žilinskom občianskom združení Náruč – Pomoc deťom v kríze. Porotu presvedčil projekt Poradne Náruč, ktorý otvára komplexné riešenia pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách v žilinskom kraji. „Hodnotenie projektov bolo obzvlášť náročné vzhľadom na ich výbornú kvalitu a praktický prínos v rôznych sférach verejného života. Inovačným ocenením sa snažíme vyzdvihnúť a podporiť praktické myšlienky a nápady konkrétnych ľudí v našich regiónoch. Verím, že i do budúcna budú inovácie prinášať reálne výsledky a benefity pre rozvoj nášho kraja," povedal predseda ŽSK Juraj Blanár počas udelenia ocenení.
Súčasťou slávnostného večera bolo i vyhlásenie výsledkov 3. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2013, ktorej cieľom bolo podporiť záujem študentov o podnikateľské aktivity. Do súťaže sa prihlásilo, i po sprísnení podmienok, 39 podnikateľských zámerov študentov stredných škôl Žilinského kraja, čo je o 11 viac ako v roku 2012. Víťazom sa stal študent Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši Dominik Krakovský s projektom znižovania nákladov na elektrickú energiu a využitie odpadového tepla a slnečnej energie – Každý „štuk“ sa počíta. Cenu za druhé miesto si odniesol Mário Reinhardt zo Spojenej školy v Turanoch za projekt RENEGADER, s. r. o. – návrh a výrobu luxusných drevených súprav do kúpeľní. Tretiu cenu získal vývojom aplikácií pre Android študent Gymnázia J. Lettricha v Martine Jozef Marko.
Konferencia Inovačný rozvoj regiónov je súčasťou viacdňového podujatia s názvom Dni nápadov a inovácií, ktoré prebúdza inovatívneho ducha a ponúka pohľad na prínosné nové riešenia v oblasti malého a stredného podnikania a v regionálnom rozvoji.
 
Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK