20. december 2013

Mýto stopne ťažké kamióny na cestách II. a III. triedy

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 20. december 2013

Samosprávne kraje boli úspešné pri riešení dlhodobého ničenia ciest II. a III. triedy ťažkou nákladnou dopravou. Podľa nového zákona o mýte, platného od 1. januára 2014, pribudlo na Slovensku 225 kilometrov spoplatnených úsekov ciest I. triedy a na cesty II. a III. triedy platí zákaz vjazdu pre tranzitujúce kamióny.
Kamióny obchádzajúce existujúcu sieť spoplatnených úsekov častokrát využívali ako obchádzku cesty II. a III. triedy, ktoré sú v kompetencii samosprávnych krajov. Tie prešli pod kraje pred desiatimi rokmi, viaceré boli v havarijnom stave. Kraje poopravovali desiatky kilometrov, ale devastácia pokračovala. Veľa dopravcov, a to najmä zo zahraničia, sa snažilo obchádzať mýtny systém. Nielenže neplatili mýto, ktoré sa používa na opravy poškodených ciest, ale svojou ťažkou tonážou začali využívať obchádzky po cestách, ktoré vlastnia a spravujú kraje. „Tieto cesty neboli stavané v minulosti nato, aby ťažkotonážne kamióny vchádzali až takmer popod okná ľudí. Narúšajú statiku domov a ohrozujú detských i dospelých chodcov. Toto všetko bolo potrebné zobrať do úvahy pri rozširovaní mýtneho systému, a to nielen na štátne, ale aj na krajské cesty. Obmedzia sa tým tranzitujúce kamióny na cestách, kde nepatria, a ľudia prestanú byť vystavovaní zvýšenému riziku pri extrémne dopravnom zaťažení,“ vysvetlil žilinský župan Juraj Blanár.
Ako ďalej uviedol, je dôležité udržať kamióny na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy. Platenie musí byť povinné, aby sa im neoplatilo robiť obchádzky a prestalo sa s ničením ciest v regiónoch, kde za ich používanie platia podnikatelia daň z motorových vozidiel. „Cesty patria medzi dôležité podmienky pre rozvoj nášho Žilinského kraja a bol by som len rád, keby sa Žilina, Turiec a Liptov čím skôr dočkali dokončenia diaľnice D1, Kysuce diaľnice D3 a Orava rýchlostnej komunikácie R3. Hoci toto kraj nemá vo svojej réžii, ich výstavba patrí pod štát, predsa len by si vydýchol celý náš kraj. Aj mýto je dôležité, aby sa po našich cestách nepreháňali kamióny,“ doplnil J. Blanár.
V Žilinskom kraji je vypuklý problém v Hornom Považí na ceste II/507 z Považského Chlmca do Bytče, ktorou kamionisti obchádzajú spoplatnený úsek cesty I/18, v Turci po ceste II/519 z Príboviec na Malý Čepčín, obchádzajú spoplatnený úsek cesty I/65 v smere na Banskú Bystricu. Na Orave je to cesta II/583 smerujúca z Párnice do Terchovej, kde sa obchádzajú spoplatnené cesty I/18 na Kraľovany.
Nová norma sa zameriava na tranzitujúce kamióny, ktoré spôsobujú najviac problémov. Absolútny zákaz sa týka kamiónov, ktoré cez územie kraja len prechádzajú, tie kamióny, ktoré majú cieľovú stanicu v bode, kam sa môžu dostať iba po ceste II. III. či dokonca po miestnej komunikácii, zákaz neplatí. „Analýza žilinského Výskumného ústavu dopravy ukázala, že až 80 percent zaznamenaných mýtnych priestupkov spôsobovali zahraničné tranzitujúce kamióny,“ spresnil župan.
Od budúceho roka však dopravcovia na cestách II. a III. triedy nebudú musieť hneď platiť mýto. Zatiaľ budú mať nulovú sadzbu. Pôjde o prvý krok pri monitorovaní zaťaženosti ciest kraja tranzitnou nákladnou dopravou. „Na základe monitoringu sa presne dokáže, ako sú cesty preťažované a že je potrebné, aby financie z mýta išli na ich opravu,“ uzavrel J. Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky