2. apríl 2013

Ocenenie sv. Gorazda získali aj pedagógovia zo Žilinského kraja

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 2. apríl 2013

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič ocenil pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov najlepších pedagógov z celého Slovenska. Medzi nimi nechýbali ani zástupcovia Žilinského kraja.
Spolu 81 pedagógov si v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave prevzalo z rúk ministra medaily a ďakovné listy sv. Gorazda. Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda - veľká medaila, malá medaila a ďakovný list - sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.
Medzi ocenenými bola aj riaditeľka odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja Dana Mažgútová, ktorá získala malú medailu sv. Gorazda za riadiacu činnosť v prospech rozvoja odborného školstva a zvyšovanie kvality a efektívnosti vo vzdelávaní v stredných školách. „Je to pre mňa veľká pocta, ocenenie si veľmi vážim a prijímam ho s pokorou. Vnímam ho však aj ako veľký záväzok do ďalšej práce v prospech zvyšovania kvalitatívnej úrovne regionálneho školstva,“ uviedla D. Mažgútová. Rovnaké ocenenie získal aj riaditeľ Dopravnej akadémie v Žiline Rudolf Michalec, ktorému sa úspešne darí prepájať vzdelávanie s trhom práce. Ďakovné listy sv. Gorazda si z Bratislavy odniesli Slavomír Bella zo Spojenej školy v Martine a Daniela Kubincová z Gymnázia Varšavská v Žiline. Medzi 27 pedagógmi, ktorých minister školstva Dušan Čaplovič ocenil veľkou medailou sv. Gorazda, nechýbal riaditeľ SOŠ lesníckej v Liptovskom Hrádku Viliam Prukner. Morálne ocenenie získal za dlhoročnú úspešnú riadiacu činnosť a celoživotné zásluhy o rozvoj stredného lesníckeho školstva.
Pri príležitosti udeľovania morálnych ocenení sv. Gorazda minister školstva uviedol, že napriek stavu verejných financií sa rezort snaží zlepšiť aj materiálne zabezpečenie učiteľov. „Je to podobné, ako so vzdelaním, keď sa niečo zamešká za 20 rokov, za jeden rok sa to nedoženie. Vnímam to však ako výzvu aj pre mňa, aby som sa nevzdával a robil všetko v záujme kvality vzdelávacieho procesu, reštrukturalizácie a optimalizácie školskej siete, a samozrejme, aj zaslúženého finančného ocenenia. Cesta je tŕnistá, no ja sa nevzdávam," povedal Dušan Čaplovič.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky