19. február 2013

Racionalizačné opatrenia nemocníc ŽSK priniesli svoje ovocie

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 19. február 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý je zriaďovateľom štyroch nemocníc s poliklinikami v Čadci, Dolnom Kubíne, Trstenej a Liptovskom Mikuláši, ako aj Oravskej polikliniky v Námestove, predstavil počas 21. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK stav hospodárenia svojich nemocníc po nasadení vlastných racionalizačných opatrení. „Hospodársky výsledok nemocníc s poliklinikou za rok 2012 je mínusový vo výške 799 tisíc eur. Pre nás je to však oproti roku 2011 pozitívne číslo. Negatívny výsledok nemocníc v roku 2011 bol totiž vo výške 2,2 mil. eur, a ten sa nám podarilo v priebehu jedného roka znížiť takmer o dve tretiny,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý považuje neoddlženie nemocníc samosprávneho kraja za diskriminačné.
Najvýznamnejšou položkou výnosov sú tržby od zdravotných poisťovní, najväčší vplyv majú tržby za počet ambulantne ošetrených pacientov, za spoločné vyšetrenia a liečebné zložky, no najmä platby za ukončené hospitalizácie. Jednou z možností ako ovplyvní nemocnica hospodárenie je aj skracovanie doby hospitalizácie. „Problematickú zložku v hospodárení nemocníc tvoria stále nadlimitné výkony, ktoré i napriek ich posúdeniu revíznym lekárom poisťovňa nemocnici neprepláca. Nemocniciam sa tak značne sťažuje situácia, pretože pacientovi sa adekvátna zdravotná starostlivosť podať musí. V roku 2011 mali naše nemocnice neuhradených 586 tisíc eur, v roku 2012 už 1,3 milióna eur v nadlimitných výkonoch,“ vysvetlila Anna Majbíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK. Tiež dodala, že náklady nemocníc ovplyvňuje v prvom rade otázka miezd. V minulom roku tvorili 56,62% z celkových nákladov.
Kysucká nemocnica s poliklinikou (NsP) v Čadci mala ako jediná za rok 2012 pozitívny hospodársky výsledok vo výške 130 tisíc eur. Oproti roku 2011 zásadne poskočila o viac ako milión eur, čo je efektom nielen zníženej ošetrovacej doby, vyšším využitím postelí a vyšším počtom ambulantne ošetrených pacientov, ale i vedľajšou hospodárskou činnosťou, teda prevádzkou lekárne, bufetu a parkoviska.
Liptovská NsP v Liptovskom Mikuláši má za rok 2012 negatívny výsledok o 422 tisíc eur. Náklady ovplyvnili najmä navýšené mzdy a jednorazové zaúčtovanie rezervy na nevyčerpané dovolenky. I napriek tomu je strata oproti roku 2011 nižšia o 60 tisíc eur. Zásadný skok k pozitívnemu výsledku, so stratou vo výške 33 tisíc eur, urobila Hornooravská NsP v Trstenej. V porovnaní s hospodárskym výsledkom roka 2011 si polepšila o 469 tisíc eur. Nemocnici sa podarilo dosiahnuť vyššie použitie postelí, vyšší počet ambulantne vyšetrených pacientov, spoločných vyšetrení a liečebných zložiek. Dolnooravská NsP v Dolnom Kubíne ako jediná z nemocníc vykazuje po dvoch rokoch zvyšujúcu sa stratu. Za rok 2012 je vo výške 474 tisíc eur, čo je o 48 tisíc viac ako v predošlom roku. „V tomto prípade sa napriek viacerým racionalizačným opatreniam nepodarilo zlepšiť hospodársky výsledok nemocnice. Negatívny vplyv bol spôsobený nepokrytými finančnými prostriedkami na zvýšenie miezd od zdravotných poisťovní,“ konštatovala A. Majbíková. V minulom roku sa darilo i v hospodárení Oravskej polikliniky v Námestove. Jej pozitívny výsledok sa zastavil na čísle 38 tisíc eur, v roku 2011 mala negatívnu bilanciu. V rámci racionalizácie nemocníc so snahou znižovať ich náklady a zároveň podporovať ich rozvoj financoval ŽSK obnovu a modernizáciu prístrojového vybavenia nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. „V roku 2011 sme na prístroje nemocniciam poskytli takmer 600 tisíc eur, v minulom roku to bolo 517 tisíc eur,“ uzavrel župan J. Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky