19. apríl 2013

Métou je prilákať do Žilinského kraja milión návštevníkov

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 19. apríl 2013

Žilinský kraj je druhým najnavštevovanejším krajom na Slovensku. Dokazujú to štatistiky, podľa ktorých zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom kraji ubytovali v minulom roku 756 621 návštevníkov, čo je oproti minulému roku nárast o takmer 40 tisíc návštevníkov (5,5%). Na tlačovej konferencii to skonštatoval predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Jozef Štrba. „Štatistiky ukazujú stúpajúci trend v návštevnosti kraja, čo nás samozrejme veľmi teší. Návštevnosť sa v minulom roku dostala na úroveň roku 2008, kedy sme zaznamenali historicky najväčší počet návštevníkov v našom kraji. Predpokladáme, že sa nám podarí čísla, ktoré hovoria o návštevnosti zvyšovať. A budeme veľmi radi, ak sa nám podarí dosiahnuť métu jeden milión návštevníkov kraja v období do troch až štyroch rokov,“ uviedol Jozef Štrba. Spôsoby, ktorými chce do kraja prilákať turistov je niekoľko. Medzi ne patria projekty ako Po stopách II. svetovej vojny, Zbojníckym chodníčkom či Kuchyňa, zvyky a tradície našich predkov. „Chceme pokračovať v infocestách, ktoré tento rok venujeme hlavne ruským, ukrajinským a čínskym médiám a touroperátorom. Pokračujeme v budovaní infraštruktúry – osadzovaní hnedých informačných tabúľ a smerovníkov, ktoré návštevníka dovedú k najvýznamnejším kultúrnym a historickým cieľom," skonštatovala výkonná riaditeľka KOCR Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová.
S nárastom poštu turistov súvisí aj kvalita a rozsah poskytovaných služieb. Podľa údajov Štatistického úradu SR zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom kraji ubytovali 20 % z celkového počtu návštevníkov Slovenskej republiky, čo je druhý najvyšší podiel po Bratislavskom kraji s 24,9 %. Ku koncu decembra 2012 v Žilinskom kraji poskytovalo služby 930 ubytovacích zariadení, v tom 670 bolo hromadných ubytova­cích a 260 prevádzkovateľov poskytovalo ubytova­nie v súkromí. Kapacita všetkých zariadení bola 12 901 izieb s 35 963 lôž­kami. Štatistiky podľa Ivety Chabadovej ukazujú, že minulý rok klesla aj priemerná cena za ubytovanie v Žilinskom kraji. „Bolo viac poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ktorí poskytujú nižšiu cenu za ubytovanie a cena sa v priemere znížila z 22,10 eur na 21,33 eur. Zároveň boli poskytovatelia ubytovania nútení znížiť cenu za ubytovanie z dôvodu konkurencie a poskytovať návštevníkom rôzne balíčky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu k ubytovaniu,“ dodala Chabadová.
Žilinský kraj zaznamenal podľa štatistík 10-percentý nárast turistov z Dánka a Švédska, viac ako 30-percentný nárast turistov z Ruska, Portugalska či Estónska a viac ako 40-percentný nárast z krajín ako Španielsko, Lotyšsko a Bielorusko. „Vzhľadom na zjednodušenie vízovej povinnosti, ktoré sa v súčasnosti legitimizuje medzi SR a Ruskou federáciou, očakávame, že aj táto súvislosť bude mať výrazný vplyv na počet návštevníkov v našom kraji,“ uviedol J. Štrba. „Pre nás je dôležitý každý jeden návštevník, ktorý je so službami v cestovnom ruchu spokojný a šíri pozitívne referencie o našom kraji nielen na Slovenku, ale najmä v zahraničí,“ dodal J. Štrba.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky