18. júl 2013

Budatínsky park je priateľský k cyklistom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. júl 2013

BikeKIA. Taký je názov projektu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorého cieľom je vytvorenie cyklotrasy spájajúcej dve významné dominanty Horného Považia: Hradu Budatín a Hradu Strečno. Po príjemnej jazde na bicykli si cyklisti budú môcť vychutnať krásy týchto dvoch národných kultúrnych pamiatok. „Pri vstupe do areálu Hradu Budatín sa nachádza cyklopoludník, ktorý ľudí spoľahlivo nasmeruje na nemalé možnosti pokračovania v jazde, či už na Vážsku cyklomagistrálu alebo na nadväzujúce cyklotrasy v regióne Kysúc,“ objasnil riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK Peter Kubica. Doteraz sa musel cyklista odviezť k spomínanému bodu obchádzkovou trasou cez mestskú časť Budatín a podchod. Od 28. júna 2013 môžu cyklisti prechádzať aj samotným Budatínskym parkom. So súhlasom Krajského pamiatkového úradu Žilina bol vyhradený a označený samostatný chodník pre cyklistov, ktorým môžu bicykle pretlačiť popri sebe. „Pri hlavnom vstupe do areálu, rovnako ako pri vstupe od sútoku riek Váh a Kysuca, sú umiestnené informačné tabule, ktoré určujú podmienky prechodu cyklistov. V prípade, že návštevník parkom nielen prechádza, ale plánuje si vychutnať aj jeho krásy, bude si môcť svoj bicykel odložiť do cyklostojanov pri oboch vstupoch do parku,“ dodal P. Kubica.
Vyznačenie úseku trasy pre cyklistov v areáli národnej kultúrnej pamiatky znamená veľký krok vpred a je prínosom najmä pre milovníkov športu a kultúry. „Na tomto príklade je možné vidieť zosúladenie cykloturistiky s ochranou našich kultúrnych pamiatok. Nové cykloznačenie je dôkazom toho, že Budatínsky park v správe Považského múzea je priateľský k cyklistom. Pevne verím, že rešpektovaním pravidiel prechodu cyklisti preukážu, že aj oni sú priateľskí k parku,“ dodal žilinský župan Juraj Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky