17. september 2013

Projekt Nestoj v rade! si pacienti obľúbili

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. september 2013

Systém elektronického objednávania na vyšetrenia pod názvom Nestoj v rade! má za sebou štyri roky úspešného používania v Kysuckej nemocnici s poliklinikou (NsP) v Čadci, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Od júna 2009 sa pacienti jednoduchým spôsobom na internetovej stránke www.nestojvrade.sk objednávajú na špeciálne vyšetrenia v rámci jednotlivých oddelení zapojených do projektu. Najväčší počet objednaných dlhodobo zaznamenáva Rádiologické oddelenie Kysuckej NsP v Čadci, kde sa od začiatku spustenia on-line systému objednalo viac ako 8 tisíc pacientov. Nemalý záujem je aj o Fyziatricko - rehabilitačné ambulancie nemocnice. „Pilotný projekt sa v Kysuckej nemocnici ujal veľmi dobre. Pacienti oceňujú možnosť plánovať svoju návštevu ambulancie na čas, ktorý im vyhovuje. Tiež je neopomenuteľná úspora času a financií. Lekári zas vidia pozitíva v prehľadnosti systému, manažmente pacienta a príprave na jeho vyšetrenie vopred,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Doplnil, že veľkou výhodou je fakt, že elektronická služba je bezplatná. Počet ambulancií sa rozšíril od začiatočného počtu 3 až na dnešných 12 z viacerých regiónov, ktoré tvoria i súkromní prevádzkovatelia.
Spôsob objednania na vyšetrenie je jednoduchý. Stačí sa prihlásiť na webovú stránku www.nestojvrade.sk, kde sú presné inštrukcie. Doteraz služba Nestoj v rade! zaregistrovala 23 tisíc objednaných vyšetrení. Od septembra tohto roku sa môžu občania elektronicky objednať na vyšetrenia aj do Sonografickej a Mamografickej ambulancie v Hornooravskej NsP v Trstenej, na Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie a do Onkogynekologickej a Hematologickej ambulancie Liptovskej NsP v Liptovskom Mikuláši. „Rozširujeme možnosti objednávania i v regióne Oravy a Liptova. Týmto konkrétnym spôsobom napĺňame náš dlhodobý zámer, ktorým je skvalitňovanie služieb v zdravotníctve a orientácia na pacienta,“ uzavrel žilinský župan.
Prevádzkovateľom služby Nestoj v rade!je spoločnosť H5SMS, s.r.o., ktorá je tvorcom softvéru TIM5 pre on-line objednávanie vo sfére služieb. TIM5 každej ambulancie je špecifický a zatiaľ neexistujú dva rovnaké. Presne tak, ako každá ambulancia pracuje svojim individuálnym štýlom. 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK