17. máj 2013

Od pondelka čakajú končiacich stredoškolákov ústne maturity

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. máj 2013

Od pondelka 20. mája 2013 začínajú na stredných školách ústne maturity a potrvajú do 7. júna. Na zloženie skúšky dospelosti sa pripravujú i študenti na 65 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Svoje vedomosti preukáže pred odbornou komisiou dovedna 6 714 končiacich študentov, z toho 5 880 maturantov denného štúdia a 834 ďalšieho štúdia, ktoré sa ukončuje maturitnou skúškou. V marci tohto roka sa maturanti pasovali s písomnou časťou skúšok zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a matematiky. Najviac maturantov – až 1 983 študuje v aktuálnom školskom roku v školách na Hornom Považí. V oravských školách si overí svoje vedomosti 1 419 žiakov a v Liptove maturuje 1 275 stredoškolákov. Stredoškolské štúdiá ukončí v turčianskom regióne 1 087 maturantov, na Kysuciach 950 študentov. „Po úspešnom zdolaní maturity vyjde z gymnázií 1 781, zo stredných odborných škôl 4 099, nadstavbového štúdia 653, konzervatória 65, pomaturitného štúdia 102 a vyššieho odborného štúdia 14 absolventov,“ spresnila riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová. „Maturity sú skutočnou zaťažkávacou skúškou. Verím, že študenti ich zvládnu, preukážu samostatnosť svojho myslenia a nadobudnuté vedomosti naplno odprezentujú, mnohí i s výhľadom na ďalšie vysokoškolské štúdium, Všetkým prajem pevné nervy, šťastnú ruku pri výbere otázok a úspešný vstup do života dospelých,“ poprial maturujúcim študentom predseda ŽSK Juraj Blanár.
Stredoškoláci si i tento rok vyberajú zo 42 maturitných predmetov – okrem povinného slovenského a cudzieho jazyka si volia od matematiky, dejepisu, biológie cez právo, náboženstvo, latinčinu, až po predmety ako stretnutia s ľudovou kultúrou, športový manažment, muzikál až po minuloročnú novinku - umenie a kultúra, rómsky jazyk a literatúra. 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky