17. máj 2013

Žilinský samosprávny kraj investuje do rekonštrukcie kultúrnych pamiatok

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. máj 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v tomto roku ukončí niekoľko významných investičných projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie. Zásadné investičné projekty renovácií a novej výstavby momentálne prebiehajú na Budatínskom hrade, Hrade Strečno a na výstavbe nového informačného terminálu pod Oravským hradom. Počet investičných projektov ŽSK za obdobie 2007 až 2013 presiahol číslo dvadsať v konečnej hodnote takmer 34 miliónov eur, z čoho kraj spolufinancuje takmer 1,8 milióna eur. Investície s využívaním finančných prostriedkov z grantových fondov Európskej únie sú prioritnou oblasťou ŽSK. Ten patrí medzi lídrov čerpania eurofondov na Slovensku v rámci krajských samospráv.
Jednou z neodkladných investícií bola obnova objektov a stavebné úpravy areálu národnej kultúrnej pamiatky Budatínskeho hradu. Táto významná kultúrna pamiatka z 13. storočia leží na sútoku riek Váh a Kysuca uprostred najstaršieho parku na území Žiliny. Jej havarijný stav neumožňoval jeho ďalšie bezpečné využívanie a od roku 2006 je uzavretá pre verejnosť. Momentálne prebiehajúce práce umožnia opätovné využívanie jej priestorov a ich sprístupnenie verejnosti. Bude zrekonštruovaná hradná veža so strechou a dominantou hodín, strecha nad zámkom, schodisko z terasy do veže , terasy na druhom nadzemnom podlaží vrátane prístupového schodiska a inžinierskych sietí, prístupová komunikácia z vrátnice a všetky časti inžinierskych sietí, ktoré ju križujú. „Vo veži vznikne priestor na umiestnenie expozície viažucej sa k dejinám hradu, návštevníci si budú môcť obzrieť hodinový stroj vo veži a výstavu hodín zo zbierok múzea. Samotná veža bude slúžiť ako vyhliadka doplnená panoramatickými mapami a nové priestory v podkroví hradu budú využívané ako multikultúrne komunikačné centrum,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Celkové náklady rekonštrukcie predstavujú takmer 2,4 milióna eur s 5 percentným spolufinancovaním ŽSK v hodnote takmer 120 tisíc eur.
Ďalšou významnou investíciou je výstavba stredovekej dediny „Paseka“ pod hradom Strečno, ktorá je financovaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 - 2013 pod názvom “Ślemień a Strečno na spoločnej ceste cez minulosť do budúcnosti.“ Tento projekt získal z euro fondov takmer 630 tisíc eur z čoho ŽSK financoval vyše 31 tisíc eur. „Oddychová zóna pod hradom ponúkne návštevníkom rozšírenú expozíciu Považského múzea o exponáty drevenej dediny s piatimi kompletne vybavenými domčekmi z dreva a slamenými strechami. K dispozícii tak budú ukážky tradičných príbytkov stredovekého pekára, rybára, ľudovej liečiteľky a útulne pre pútnikov,“ informoval riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK Peter Kubica. Projekt počíta aj s vybudovaním turistickej informačnej kancelárie, prezentačného priestoru v podobe malého amfiteátra slúžiaceho na ukážky remesiel, usporadúvanie kultúrnych vystúpení pre deti a mládež. V rámci oddychovej zóny vznikne ohnisko s grilom a studňou. „Hlavnými cieľmi týchto projektov je ochrana, zachovanie a zefektívnenie propagácie kultúrneho dedičstva za účelom rozvoja cestovného ruchu v našom kraji a zatraktívnenie samotného prostredia a expozícií návštevníkom. Dôležitým faktorom je rozvoj cezhraničnej spolupráce, ktorý ma pozitívny efekt na zvýšenie turistického ruchu v regiónoch oboch krajín,“ dodal župan Juraj Blanár.
Projekt výstavby nového terminálu pod Oravským Hradom zahŕňa vybudovanie Informačného turistického centra. To by malo slúžiť ako hlavný záchytný bod pre návštevníkov, kde budú sústredené informácie nielen o činnostiach múzea, ale i o významných historických a kultúrnych pamiatkach, ako aj o podujatiach cezhraničného regiónu. Turistické centrum bude sprístupňovať expozíciu Oravského hradu a bude príjemným miestom pre každého turistu. Zároveň vzniknú miesta pre remeselníkov a umelcov, knižnica a verejné toalety. Súčasťou investície je tiež osvetlenie prístupovej cesty do Oravského hradu, estetizácia okolia pamiatky vybudovaním parku a oddychových zón. Náklady na výstavbu predstavujú takmer pol milióna eur, ktoré ŽSK čerpá prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013. Zreteľ sa kladie predovšetkým na rozvinutie a skvalitnenie infraštruktúry pre verejnosť ako na slovenskej tak aj na poľskej strane a zatraktívnenie prihraničných regiónov obyvateľom oboch krajín. Partnermi projektu sú Národné múzeum v Krakowe a Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK