16. máj 2013

Žilinský samosprávny kraj prehlbuje vzťahy na ázijskom kontinente

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 16. máj 2013

Žilinský samosprávny kraj je dlhodobo aktívny na poli medzinárodnej spolupráce a v súčasnosti má podpísanú dohodu o spolupráci s desiatimi partnerskými regiónmi. Medzi posledné aktivity patrí nadviazanie vzťahov na ázijskom kontinente, ktoré sa začínajú čoraz viac prehlbovať. Po tom, ako v novembri minulého roka podpísal žilinský župan Juraj Blanár dohodu o medziregionálnej spolupráci s čínskou provinciou Zhejiang a v januári 2013 sa spečatilo i partnerstvo Žilinskej univerzity a Zhejiang univerzity vedy a techniky, prichádzajú do Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) tri delegácie z Čínskej ľudovej republiky. „Nadväzujeme na naše úspešné rokovania v Číne. Od tejto spolupráce si sľubujeme zvýšený záujem o náš kraj nielen od čínskych turistov, no najmä od podnikateľov, ktorým predstavíme investičný potenciál v jednotlivých regiónoch a vytvoríme priestor pre reálnu spoluprácu,“ uviedol J. Blanár. Ako prví pricestujú na spoločné rokovania členovia Štátnej investičnej agentúry, ktorých čaká začiatkom júna stretnutie so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja, klastra Z@IKT a CEIT, vedením letiska Žilina a Kúpeľov Rajecké Teplice. Následne navštívia žilinskú župu čínski fotografi a novinári. Tretiu delegáciu budú tvoriť touroperátori, ktorým kraj pripravil na začiatku júla komplexnú prehliadku kraja v obľúbenej podobe infocesty. „Nadväzujeme na zmluvu o spolupráci, ktorú sme podpísali s viceprezidentom provincie Zheijang. Na infoceste očakávame 12 touroperátorov a jej pokračovaním by malo byť nadviazanie bilaterálnej spolupráce s organizáciami, pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu v rámci Krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorá bude zameraná na prípravu a organizovanie pobytovo-poznávacích ciest čínskych turistov nielen na území nášho kraja, ale aj v rámci strednej Európy,“ uzavrel Jozef Štrba, predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky