15. október 2013

Čisté odpočívadlá a odpadky tam, kde patria. Do košov!

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 15. október 2013

Riešenie čistoty a údržby na odstavných plochách je cieľom spoločného projektu a iniciatívy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a Slovenskej správy ciest, ktorých zástupcovia na vybraných odstavných plochách na cestách I., II. a III. triedy, pilotne osadili šesť informačných značiek „Prosíme, hádžte nás do koša. Vaše odpadky“. Spustenie pilotného projektu na osadenie tabúľ na vybraných odstavných plochách pri cestách s vysokou intenzitou dopravy v Žilinskom kraji sa uskutočnilo za účasti župana Juraja Blanára a generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Romana Žemberu, ktorí spolu osadili jednu zo značiek na odstavnej ploche pri závode Hyza pri Žiline. Značky, ktoré v troch jazykoch (slovenskom, anglickom a poľskom) edukatívnym spôsobom informujú vodičov, aby odpadky hádzali do koša a nie do okolitej prírody, boli osadené aj na odstavnej ploche Rovná Hora, pri Skalke a na ceste pod Strečnom na hranici okresov Žilina a Martin. „Budeme pokračovať v osádzaní tabúľ aj na ostatných odstavných plochách v našom kraji. Celkovo plánujeme umiestniť až 168 značiek,“ uviedol generálny riaditeľ Správny ciest ŽSK Ivan Fábry. V Žilinskom kraji je spolu 84 odstavných plôch, z toho 72 na cestách I. triedy a 12 na cestách II. a III. triedy.
„Cieľom našej iniciatívy je poukázať na to, že i keď odpočívadlá pravidelne čistíme, ich vzhľad často ničia nezodpovední vodiči, ktorí hádžu odpadky do okolitej prírody, a nie do koša. V prvom kroku sme naše odpočívadlá vyčistili, inštalovali smetné koše a informačné tabuľky a naďalej ich budeme monitorovať. Verím, že tieto opatrenia budú účinné,“ povedal župan Juraj Blanár. Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou vyriešil aj dlhotrvajúci problém s nelegálnou skládkou odpadkov pri ceste I/11 pri obciach Ochodnica a Kysucký Lieskovec. Po odstránení skládky a vyčistení priestoru bola plocha uzavretá rampou.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK