15. január 2013

Žilinský župan diskutuje so študentmi o aktuálnych európskych témach

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 15. január 2013

 Besedy predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraja Blanára so študentmi stredných škôl o aktuálnych témach Európskej únie prinášajú mladým ľuďom odpovede na otázky, ktoré v súvislosti so svetovým dianím priamo ovplyvňujú ich aktuálny život i budúcnosť. Súčasťou pracovnej cesty žilinského župana v regióne Turiec bolo preto i stretnutie so žiakmi a pedagógmi Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine. Škola so 740 žiakmi a 83 pedagogickými zamestnancami vyučuje mladú generáciu v 8 študijných odboroch s maturitou a 7 učebných odboroch. Ako jediná na Slovensku pripravuje pre trh práce absolventov odboru polygraf-knihár a medzi najžiadanejších absolventov s maturitou patrí operátor tlače, o ktorých prejavujú veľký záujem práve zamestnávatelia. „Uvedomovať si aktuálne postavenie Slovenska v európskom a svetovom kontexte, aj s ohľadom na vývoj trhu práce sú témy pre mladú generáciu nanajvýš aktuálne a významné pre ich ďalšie uplatnenie. Považujem za dôležité uvedomovať si a šíriť úspechy Slovenska v národnom i medzinárodnom rozmere, ktorých svedkami je i dnešná generácia stredoškolákov,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
Žilinský samosprávny kraj má vo svoje zriaďovateľskej pôsobnosti 68 stredných škôl. V rozpočte na rok 2013 je najviac financií určených práve na oblasť stredného školstva, viac ako 63 mil. eur.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky