15. január 2013

Cesta v Necpaloch je už opäť bezpečná

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 15. január 2013

Osobná obhliadka zrekonštruovanej komunikácie v Necpaloch, stretnutia so starostami obcí Turca ako aj debata so študentmi a stretnutia s klientmi a pracovníkmi špecializovaného zariadenia v Sučanoch. Aj taký bol pracovný program predsedu žilinskej župy Juraja Blanára v regióne Turca. Počas návštevy obce Necpaly si prezrel opravenú komunikáciu III. triedy, ktorej vlastníkom je žilinská krajská samospráva. Oprava viac ako 1,7 kilometrov dlhého úseku nasledovala po pokládke obecnej kanalizácie, ktorá cestu značne poškodila. Investícia si vyžiadala viac ako 47 tisíc eur. Havarijný stav odstraňovala župa aj na ceste za obcou v časti Necpaly-Folkušová. Na ťažko skúšanom úseku v podhorí Veľkej Fatry sa v rámci dvoch etáp riešilo odstránenie zosuvu po povodniach z roku 2010. V prvej etape sa zastavil ďalší zosuv a poškodzovanie cesty, vyriešilo sa zachytávanie povrchových i podzemných vôd a budovanie priepustu. V rámci druhej etapy sa doteraz opravila samotná vozovka a vybudoval nový priepust. Oprava komunikácie si celkovo vyžiada investíciu vo výške takmer 209 tisíc eur, ktoré získal krajzo štátneho rozpočtu. „Žilinský samosprávny kraj sa staráo viac ako 1 440 km ciest II. a III. triedy v piatich regiónoch. Na ich postupnú opravu a skvalitňovanie sa snažíme využívať predovšetkým eurofondy, ale mnohé finančne náročné opravy, predovšetkým riešenie havarijných situácií financujeme aj z iných zdrojov. Medzi takéto úseky patrí aj cesta v časti Necpaly - Folkušová,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK