14. október 2013

Turčania víťazmi Župnej kalokagatie

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. október 2013

V piatok 11. októbra sa v areáli strelnice v Turanoch uskutočnil 7. ročník celoslovenského kola súťaže Župná kalokagatia, ktorej organizátorom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Aj tento rok boli prizvané dve družstvá z Českej republiky a najnovšie pribudli aj študenti z Malopoľského vojvodstva. Päťčlenné zmiešané družstvá súťažili na trase dlhej tri kilometre, kde sa nachádzalo päť kontrolných stanovíšť. Tu ich čakali jednotlivé disciplíny z oblasti dopravy, trestnoprávnej zodpovednosti, štátu a práva, ekonomiky, prvej pomoci, histórie, geografie, športu a množstvo ďalších kvízov. „Kalokagatia predstavuje filozofiu, šport a hry. V starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky a duševne, ale hlavne mravne kultivovanej osobnosti. Aj tieto hodnoty sa snažíme odovzdávať študentom formou aktívneho a zdravého súťaženia,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová. Celkovými víťazmi Župnej kalokagatie 2013 sa stali študenti Gymnázia Jozefa Lettricha z Martina v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili žiaci Spojenej školy z Novák a gymnazisti z Brezna. V doterajšej sedemročnej histórii sa Župnej kalokagatie zúčastnilo viac ako 2200 študentov stredných škôl a gymnázií.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK