14. november 2013

Žilinská župa pokračuje rozpočtom na rok 2014 v zodpovednom hospodárení

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. november 2013

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválilo minulý týždeň na svojom poslednom zasadnutí návrh vyrovnaného budúcoročného rozpočtu s príjmovou a výdavkovou časťou na úrovni 137 mil. eur. Takmer polovica, viac ako 63 mil. eur je nasmerovaných do stredného školstva, ďalších 28 mil. eur. do oblasti sociálnych vecí.
„Oceňujem, že poslanci schválili zodpovedne pripravený rozpočet na rok 2014, ktorý je pokračovaním konsolidácie verejných financií ako sa ŽSK zaviazal podpisom memoranda s vládou stláčaním celoštátneho deficitu pod tri percentá. V schválenom budúcoročnom rozpočte je plánovaný prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2,9 mil. eur,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
Podľa riaditeľa odboru financií Úradu ŽSK Stanislava Ulahera sú hlavnými prioritami rozpočtu 2014 eurofondy, financovanie zliav v prímestskej autobusovej doprave, udržanie kvalitatívnej úrovne poskytovaných sociálnych služieb, zhodnocovanie majetku župy jeho rekonštrukciou a znižovanie záväzkov dlhovej služby. „V budúcom roku splatíme úver vo výške 2,9 mil. eur, čím znížime dlh ŽSK na 31,4%, ktorý zodpovedá úrovni dlhovej služby z roku 2005. Aj tento fakt prispeje k posilneniu dobrého finančného zdravia, ktorý podľa INEKA Žilinská župa má,“ povedal S. Ulaher. Ďalej uviedol, že polovicu príjmov ŽSK tvoria daňové príjmy (z podielu na dani z príjmu fyzických osôb a z dani motorových vozidiel), ktoré sú odhadované na budúci rok vo výške viac ako 69 mil. eur. Ďalších 67 mil. eur bude vo forme nedaňových príjmov, transferov a grantov. „Šetriť budeme najskôr od seba. V budúcom roku pokračujeme v poklese výdavkov na prevádzku Úradu ŽSK vo výške 87 tisíc eur, a to na tovary a služby, ktoré zabezpečujeme maximálne efektívne cez elektronické verejné obstarávania,“ doplnil riaditeľ S. Ulaher.
Z 6,2 milionového balíka na kapitálové výdavky pôjde až 61% na eurofondy. Nemalé zdroje vo výške 691 tisíc eur sú nasmerované do prístrojového vybavenia nemocníc župy. Do obnovy stredných škôl a zlepšenia ich tepelného hospodárenia pôjde 650 tisíc eur. Za viac ako 420 tisíc eur sa dovybaví 20 zariadení sociálnych služieb kraja najnovšími technológiami.
Takmer 21 mil. eur je vyčlenených na správu a údržbu ciest a financovanie výkonov prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky