14. november 2013

V súťaži ZlatýErb.sk 2013 získal cenu aj web Žilinského samosprávneho kraja

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. november 2013

Už desiatykrát odovzdávala spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou vysokých ústavných činiteľov SR ceny súťaže ZlatýErb.sk. Nominovaní boli v troch hlavných kategóriách: obce, mestá a mestské časti, samosprávne kraje. Osobitne boli udelené špeciálne ceny.
Z vyhlásenia výsledkov počas medzinárodnej konferencie ITAPA si 13. novembra 2013 v Bratislave odniesol Žilinský samosprávny kraj v kategórii najlepší web samosprávneho kraja 2. miesto. Prvenstvo z minulého roku obhájil Prešovský samosprávnemu kraju. Tretí skončil Bratislavský samosprávny kraj. V kategórii obce zvíťazila Trnavá Hora. Víťazom kategórie web miest a mestských častí sa stala Banská Bystrica. „Keďže hodnotenie nášho webu sa realizuje v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, snažíme sa a som rád, že spĺňame náročné kritéria i pre takto znevýhodnených užívateľov internetu,“ uviedol po získaní ocenenia župan Juraj Blanár.
Špeciálnu cenu za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv si odniesla mestská časť Bratislava – Dúbravka, cenu za najlepšiu elektronickú službu samospráv mesto Bratislava. Webom s najvyšším počtom bodov a Cenu Úradu vlády SR - GrandPrix eSlovensko súťaže ZlatýErb.sk 2013 získalo mesto Banská Bystrica.
Hlavným cieľom súťaže ZlatýErb.sk je podpora informatizácie slovenských samospráv, otvorenosti elektronickej komunikácie verejných inštitúcií a tiež podpora zvyšovania kvality poskytovaných elektronických služieb vo vzťahu k občanovi, návštevníkovi stránky.

Výsledky súťaže ZlatýErb.sk 2013

Víťaz kategórie web - obce
1. obec Trnavá Hora
2. obec Klátova Nová Ves
3. obec Čierny Balog


Víťaz kategórie web - mestá a mestské časti
1. mesto Banská Bystrica
2. mesto hl. mesto SR Bratislava
3. mesto m. č. Bratislava - Petržalka

Víťaz kategórie web -VÚC
1. Prešovský samosprávny kraj
2. Žilinský samosprávny kraj
3. Bratislavský samosprávny kraj

Špeciálne ceny:
· Cena za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv: m. č. Bratislava – Dúbravka
· Cena za najlepšiu elektronickú službu samospráv: hl. m. SR Bratislava
· Špeciálna cena pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach: Peter Pellegrini, štátny tajomník MF SR a digitálny líder SR, Peter Ágh, prezident APÚMS a prednosta MsÚ Nové Zámky, Milan Ištván, riaditeľ OZ Partnerstvá pre prosperitu
· GrandPrix eSlovensko súťaže „ZlatyErb.sk 2013“ – najlepšia stránka súťaže a Cena Úradu vlády SR: mesto Banská Bystrica

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK