14. marec 2013

Estera Grečnárová oslávila prekrásne jubileum 100 rokov

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. marec 2013

Významného životného jubilea sa dožila rodáčka z Bytčice, pani Estera Grečnárová, ktorá v deň so symbolickým dátumom 13. 3. 2013 oslávila okrúhle jubileum, nádherných 100 rokov svojho života. Pri tejto príležitosti jej zablahoželal aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba. „Je obdivuhodné v akej kondícii a akému dobrému zdraviu sa pani Grečnárová teší i v tomto vysokom veku. Jej prístup k životu môže byť pre mnohých z nás inšpiráciou,“ povedal Jozef Štrba. Zároveň jej spolu s poslancom mesta Žilina a jej rodákom Pavlom Marčekom zaželal pevné zdravie aj do ďalších rokov aj v mene obyvateľov Bytčice a mesta Žilina. Oslávenkyňa odkázala zasa svojim rodákom aby žili tak, že sa dožijú rovnako krásneho veku ako ona. Na otázku, aký je jej recept na dlhovekosť, s úsmevom odpovedala: „Celý život som pila kyslé mlieko“.
V minulosti pracovala ako upratovačka v podniku štátnej potravinárskej inšpekcie a neskôr v pekárňach. V mladosti ju tešila práca na záhrade a okolo zvierat, ktorá ju bavila a vypĺňala ňou svoje voľné chvíle. Pani Estera Grečnárová stále žije vo svojom rodnom dome v príjemnej spoločnosti jej vnučky pani Dagmar Dorčíkovej s dcérou a pravnúčatami, ktoré sa o ňu starajú.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK