14. jún 2013

Šport nepozná hraníc

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. jún 2013

Šport nepozná hraníc. Aj týmto heslom by sa mohol pýšiť 9. ročník Športových hier klientov domovov sociálnych služieb (DSS) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktoré sa uskutočnili 12. – 13. júna v Terchovej. Športové podujatie pripravil DSS a špecializované zariadenie Straník v spolupráci so žilinskou župou. Takmer 150 účastníkov využilo príležitosť ukázať svoju vitalitu a záujem o aktívne športovanie, za ktoré im bolo odmenou príjemné stretnutie a nadväzovanie nových vzťahov. Súťaže sa zúčastnili klienti DSS, ale i samotní zamestnanci, ktorí počas dvoch dní zápolili v rôznych disciplínach. Pre klientov bol pripravený turnaj v stolnom tenise, beh na 50 metrov, slalom pomedzi kužele, beh na lyžiach v tandeme, skok do diaľky, či hod tenisovou loptičkou. Predseda kraja Juraj Blanár ocenil i najkrajší transparent domova sociálnych služieb, tentokrát pochádzal z Novoti. Zamestnanci si zmerali sily v preťahovaní sa lanom, bowlingu a behu na lyžiach v tandeme. Všetci športovci získali účastnícky diplom, prví traja súťažiaci v každej kategórii a disciplíne boli ocenení medailou a vecnou cenou. Tú si tiež odniesli v celkovom hodnotení najúspešnejší klient aj zamestnanec. „Športové hry klientov domovov sociálnych služieb ponúkajú každý rok výbornú príležitosť pre ich integráciu a upevňovanie si miesta v dnešnej spoločnosti. Prostredníctvom športu majú možnosť prezentovať sa na verejnosti a prekonávať svoje vlastné hranice,“ ocenil podujatie žilinský župan Juraj Blanár, ktorý nad ním prevzal záštitu. Pre účastníkov bol pripravený bohatý kultúrny program, v rámci ktorého prebehlo vystúpenie mažoretiek z Centra voľného času Spektrum v Žiline, záchranári z K7 sa prezentovali s ukážkou kanisterapie s postihnutými ľuďmi a vystúpila aj Poriadková a Dopravná polícia. „Klienti sem prichádzajú predovšetkým za zábavou a spríjemnením ich voľného času. Pomocou pestrého programu a súťaží sa snažíme do športového podujatia vniesť i náučne – vzdelávací rozmer,“ dodala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK