14. február 2013

Predseda ŽSK blahoželá Žilinskej diecéze

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. február 2013

Pri príležitosti osláv piateho výročia zriadenia Žilinskej diecézy, ktoré sa uskutočnili dnes v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ocenil predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár jej vznik a dôležité poslanie pri posilňovaní náboženských a kultúrnych hodnôt. „Prajem Žilinskej diecéze nielen ďalších päť, ale aj päťdesiat či päťsto rokov, pretože sa opiera o stáročia silnú tradíciu matky všetkých diecéz, tej Nitrianskej, z ktorej pred piatimi rokmi vznikla. Nech sa v nej spájajú veriaci z Kysúc, Turca, Žiliny, Horného i Stredného Považia, pre ktorých odkaz sv. Cyrila a Metoda nie je len symbolom slova, ale aj Božieho Slova a viery, súdržnosti a solidárnosti, a tiež silného spoločenstva,“ zaželal J. Blanár. Vyzdvihol tiež duchovný a kultúrny odkaz patrónov Žilinskej diecézy- sv. Cyrila a Metoda, s ktorými je spojená hrdosť na udalosti spred 1150 rokov. „Oslavy 1150. výročia príchodu týchto svätých bratov, ktoré si v tomto roku pripomína celé Slovensko, možno označiť za udalosť historického významu, za udalosť, kedy si uvedomujeme význam viery, vzdelania ale i štátoprávneho a národného povedomia. Svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom vzácne dary, nie však zlato či striebro, ale písmo, jazyk a vieru,“ skonštatoval žilinský župan Juraj Blanár.
Osláv piateho výročia zriadenia Žilinskej diecézy sa okrem viacerých významných hostí zúčastnil i podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba, ktorý odovzdal žilinskému diecéznemu biskupovi Tomášovi Galisovi umelecké dielo, na ktorom sú vyobrazený sv. Cyril a Metod. „Žilinská diecéza je síce mladá svojim vznikom, ale bohatá na duchovný život. Stojí na pevných základoch a tvoria ju veriaci, ktorí zostávajú neochvejní vo svojej viere,“ uzavrel J. Štrba.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky